Nemocnice Pardubice: Kongres České společnosti pro léčbu rány se těšil velkému zájmu

28 / 01 / 2014

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů – to bylo ústřední téma již 12. ročníku celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. Konal se 23. a 24. ledna 2014 v kongresovém centru Univerzity Pardubice a těšil se velkému zájmu českých a slovenských odborníků, které opět doplnili i hosté ze zahraničí.

Na letošní kongres dorazilo celkem 850 účastníků. „Oproti loňsku stoupla účast zhruba o deset procent, zejména z řad lékařů mladší generace, což je bezvadné. A je velmi pozitivní, že se jednalo o odborníky z nejrůznějších oborů,“ řekl Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Zájem o kongres se neustále zvyšuje, což nás velmi těší.“

Pardubická krajská nemocnice, a.s. zastoupená Geriatrickým centrem byla spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice spoluorganizátorem kongresu. Záštitu nad ním převzali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, první náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Kongres byl opět velmi užitečným setkáním pro specialisty z různých oborů. O své poznatky z léčby ran a kožních defektů se podělili chirurgové, dermatologové, geriatři, angiologové, diabetologové, internisté a další, o zkušenostech z praxe pohovořily i zdravotní sestry z ambulancí, lůžkových zařízení či domácí péče.

„Problematika léčby ran je velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. Proto je velmi potřebné, aby se jednotliví specialisté sešli a společně pohovořili. Navzájem si můžeme předat cenné poznatky a přiučit se od kolegů něčemu, co třeba zatím neumíme. Kongres v tomto směru splnil svůj účel naprosto skvěle,“ řekl primář Bureš.

Program akce tvořilo 15 sympozií a workshopů zaměřených na jednotlivá probíraná témata. Hlavní část kongresu však tvořily přednášky, které díky velkému zájmu znovu probíhaly nejprve na dvou místech a až v průběhu se koncentrovaly jen do velké auly. Celkem jich zaznělo 69.

„Na kongresu přednášeli přední odborníci a mnoho přednášek bylo velmi zajímavých a poučných,“ uvedl primář Bureš. „Třeba o problematice diabetické nohy hovořili opravdu největší čeští specialisté. Málokdy se povede koncentrovat tolik odborníků v dané oblasti na jedno místo.“

Mezi přednášejícími byli podobně jako v minulých ročnících i zahraniční hosté. Sdělení „Time systém“ přednesl profesor David Leaper z Cardiff University a o dekubitech v přednášce nazvané „Nové standardy péče“ hovořil Paulo Alvés z Portugalské katolické univerzity v Portu. „Oba byli výborní a jejich přednášky patřily k vrcholům,“ poznamenal primář Bureš.

Pro autory nejlepších přednášek byla připravena i odměna. Česká společnost pro léčbu rány jim uhradí účastnický poplatek na evropský kongres asociace EWMA, který se koná v květnu v Madridu. V lékařské části zvítězila Júlia Stracenská z Dermal Centra Mělník s přednáškou nazvanou „Biofilm – nepříjemný protivník“. V nelékařské sekci ocenění získaly Hana Pekárková s Andreou Turkovou z Pracoviště ošetřovatelské péče, s.r.o. Hradec Králové za přednášku na téma „Domácí zdravotní péče – rány“.

Mezi přednášejícími měla zastoupení i Pardubická krajská nemocnice, a.s., jejíž Geriatrické centrum se řadí mezi přední centra v České republice v oblasti léčby ran. „Netvrdím, že umíme všechno. Ale naše pracoviště má velkou výhodu v tom, že v rámci nemocnice máme mnoho spolupracujících oddělení, s nimiž se navzájem doplňujeme. Proto se nám daří rány léčit tak, že za námi jezdí pacienti z celé republiky,“ řekl primář Bureš.

Dvě přednášky si připravilo oddělení cévní a plastické chirurgie. Primář Tomáš Daněk hovořil na téma „DVP anastomoza u nemocných s nevhodným žilním graftem pro revaskularizaci ischemické končetiny“ a jeho kolega Miloslav Pirkl měl sdělení nazvané „Amputační realita u kritické končetinové ischemie“. Třetím přednášejícím byl Karel Mencl z oddělení klinické mikrobiologie s přednáškou „Ovlivnění hnisajících a nehojících se ran pomocí mikromycety“, kterou připravil spolu s kolegy z Geriatrického centra a kožního oddělení.

„Multioborová spolupráce je velmi důležitá. A pokud máte k dispozici kvalitní materiál, který chronická rána potřebuje, je to velké plus pro léčbu. Ale na prvním místě je pacient. Zejména on musí chtít. Nelze si myslet, že kvalitní obvaz vše vyřeší. Teprve když vše dohromady funguje tak, jak má, může být léčba úspěšná,“ pronesl primář Bureš.

Zdroj: nemocnice-pardubice.cz

pardubice primar