Myokiny – naděje pro dlouhý život

20 / 05 / 2016

Moderní doba nám přináší množství příležitostí, jak si ulehčit život. Bohužel se zdá, že i to může být jedna z hlavních příčin vzestupu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a obezity v posledních 40 letech. Ačkoliv díky moderní medicíně se prodloužila délka života o několik let za posledních 20 let, nelze zcela říci, že zůstává zachována jeho kvalita.

 

Mnohé může vysvětlit „špatný“ životní styl, který jistě s sebou přináší 21. století a s ním především omezení pohybové aktivity. Už Hippokrates znal význam pohybové aktivity, když prohlásil: „Chůze je nejlepší lék.“ Vědecké důkazy o prospěšnosti pohybu jsou známy více než 60 let v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, více než 50 let u vysokého krevního tlaku, více než 40 let u cukrovky, ale i u dalších onemocnění, jako je například osteoporóza nebo dokonce deprese a úzkost.

 

„Pohybová aktivita hraje zcela zásadní roli v léčbě a prevenci většiny onemocnění a nosnou silou jsou myokiny, které jsou produkovány svalem, který je aktivní činnosti. Zdá se, že to jsou ty pravé léky, které máme všichni v sobě a které si umíme i docela levně vyrobit,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Myokiny působí na tukovou tkáň, mozek, gastrointestinální trakt, kost, srdeční sval, cévy a zdá se, že hrají roli i v prevenci některých nádorových onemocnění.

 

Jedním z hlavních cílů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kromě léčby akutních onemocnění je i prevence z různých pohledů. Projekt „Sportuj, ale zdravě“, který byl podpořen z prostředků MHMP v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město sportu má vést k tomu, aby se lidé nejen více hýbali, ale aby dbali i na to, že nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou nebo její neadekvátní intenzitou či délkou si mohou více uškodit než pomoci. Do projektu jsou zapojeni nejen lékaři, ale také zdravotní sestry, nutriční terapeutky, fyzioterapeuti. Životní styl není jen pohyb, ale také zdravější stravování a trávení volného času. V rámci projektu tak můžete odborníky VFN potkat například na slavných Primátorkách, kde budou po celou dobu k dispozici nejen pro konzultace, ale budete si moci změřit například krevní tlak v zátěži. Platí totiž, že nejčastějším rizikem náhlé smrti ve sportu u osob nad 35 let je nerozpoznaná ischemická choroba srdeční a časnou prevencí se tak dá většině těchto příhod předcházet.

 

Je prokázáno, že pohybová aktivita v dětství a adolescenci nejvíce ovlivňuje nižší hmotnost v dospělosti. Od roku 2010 se zvýšila skupina osob, které nevykonávají žádnou intenzivní pohybovou aktivitu o cca 25 % procent a středně intenzivní aktivitu dokonce o 30 %. „Sportující, resp. pravidelně pohybující se lidé, mají 2 x větší šanci, že nebudou mít vysoký krevní tlak a dokonce 3,5 x větší šanci, že nebudou mít cukrovku. Je nepochybné, že pohybová aktivita hraje významnou roli i ve výskytu depresí a dalších psychiatrických onemocnění. Je vysoce pravděpodobné, že za zvýšený výskyt těchto onemocnění v posledních letech může být odpovědná snížená fyzická zátěž v práci, která není dodatečně nahrazena sportovními a pohybovými aktivitami,“ říká MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z organizace VŠTJ Medicina a III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

 

Spojení Všeobecné fakultní nemocnice s VŠTJ Medicina Praha, které trvá již více jak 10 let, umožňuje nejen pacientům VFN doporučené pohybové aktivity provozovat a vyzkoušet.

 

„Původně zaměřené pohybové aktivity pro obézní a diabetiky 2. typu jsou postupně doplňovány programy pro seniory, diabetiky 1. typu s využitím moderních prvků telemedicíny, ale i například pro pacienty s narkolepsií nebo roztroušenou sklerózou,“ dodává MUDr. Matoulek. Poptávka po pohybových aktivitách nemocných pacientů i díky systematické práci lékařů Všeobecné fakultní nemocnice neustále roste. Důležitá je i možnost zapojení studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to nejen formou brigád, ale především realizací bakalářských a diplomových prací v rámci nelékařských oborů (nutriční terapie, fyzioterapie). Zapojení mladých a nadšených studentů do procesů významně zlepšuje nejen adherenci, ale především zlepšuje výsledky.

 

Pro získání dalších nejen odborných informací můžete využít i nový web – www.obezita.cz, a v novém kabátě Obesity NEWS, jejichž odborným garantem se od letošního roku stala Všeobecná fakultní nemocnice.

 

vfn.cz