KN Liberec: Chirurgové mají 3D laparoskop

31 / 01 / 2015

Liberečtí chirurgové mají jako jediní v Libereckém kraji možnost operovat pomocí 3D laparoskopické věže.

Speciální polarizační brýle a zručné operatéry vyžaduje nový 3D laparoskop, který začali v těchto dnech používat liberečtí chirurgové. Do jejich výbavy na operačním sále totiž přibyla moderní a pro orientaci v operačním poli revoluční laparoskopická věž od firmy Olympus umožňující trojrozměrný obraz.

Podobnou laparoskopickou věží v hodnotě 1,7 milionu korun se mohou pochlubit nejblíže pracoviště v Praze nebo Hradci Králové. V celé České republice pak tímto vybavením disponuje necelá dvacítka renomovaných chirurgických pracovišť.

Dosud jsme používali při laparoskopických nebo torakoskopických operacích přístroj, který umožňuje dvourozměrný obraz, a reálně jsme operovali v trojrozměrném prostoru. Nový přístroj umožňuje vytvoření 3D obrazu, který výrazně usnadňuje orientaci operatéra v prostoru a zvyšuje bezpečnost pro pacienta,“ vysvětlil přednosta chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Peter Hromádka. První operaci s novou laparoskopickou věží provedl se svým kolegou MUDr. Michalem Valentou, jenž se při zákroku na žlučníku asistoval. „Operace na 3D laparoskopické věži jsou náročnější. Kameraman, což je asistující chirurg, musí pracovat velmi opatrně a jemně, protože při rychlých pohybech nebo třesu by mohl u operatérů vyvolat bolesti hlavy a dokonce kinetózu,“ nastínil MUDr. Michal Valenta. Oba chirurgové si ale obraz a přehlednost v operační ráně ve srovnání s 2D obrazem nemohou vynachválit. „Pro první operaci jsme si vybrali pacienta s lehčím zákrokem - odnětí žlučníku. Ovšem pacient nás překvapil výrazně zánětlivými změnami, které znesnadňují laparoskopickou operativu. Proto jsem byl velice rád, že jsme měli možnost prostorového obrazu i možnosti flexibilní kamery, která nám umožnila pohled takříkajíc za roh,“ doplnil MUDr. Peter Hromádka.

Liberecké chirurgické centru pod vedením zkušeného přednosty MUDr. Petera Hromádky zavedlo na sklonku loňského roku také výukové pracoviště pro mladé lékaře, kteří se učí laparoskopické zákroky na trenažéru Simbionix. „Pro laika to lze přirovnat k trenažéru pro piloty, kdy chirurg operuje ve virtuálním prostředí zcela reálnou operaci. Program následně zhodnotí, jestli praktikant danou proceduru zvládl,“ upřesnil MUDr. Peter Hromádka. Školiteli jsou dva zkušení liberečtí chirurgové, kteří mají pro tuto činnost certifikáty a vzdělávají nejenom liberecké lékaře, ale i kolegy z Čech a zahraničí.

Chirurgické centrum v liberecké nemocnici provádí laparoskopicky mnoho složitých výkonů nejenom v dutině břišní ale i v hrudníku. Tým mladých a perspektivních chirurgů tak provádí šetrnějšími metodami mnoho složitých zákroků, díky nimž je liberecké pracoviště vyhledáváno pacienty z celé České republiky.

Zdroj: nemlib.cz

763