Havlíčkův Brod: Benefiční koncert pro nedonošená miminka

05 / 12 / 2013

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Jakuba Pustiny, který se uskuteční v pátek 6.prosince 2013 v Klášterním kostele sv. Rodiny. Výtěžek akce je určen stanici intermediární péče o novorozence.Přijďte a podpořte dobrou věc!

Nezralých dětí přibývá. Proč tomu tak je? Důvodů je mnoho a komplexní. Porodnost se přesouvá do vyšších věkových kategorií, což souvisí s tzv. fenomenem „odloženého mateřství“. Ženy rodí nejčastěji kolem 30. roku věku a spíše až po třicítce. S rostoucím věkem roste možnost patologického průběhu těhotenství a to navzdory veškerým snahám moderní medicíny. Roste počet dětí, které přicházejí do života ze zkumavky. Přibývá rizikových dvojčetných těhotenství.

Narození dítěte je napříč kulturami  doprovázené radostnými rituály uvítání a oslavy…zdá se, že porodnictví a neonatologie by měly být plné pozitivních myšlenek a okamžiků. Ale i tímto oborem se prolíná bolest, strach a zranění. Nemoc, nebo příliš předčasné narození miminka je doprovázené šokem, slzami strachu, pocity selhání a viny a mnoha otazníky v mysli rodičů. Zoufalství a naděje stojí často vedle sebe a to přímo u  jednoho inkubátoru a dokonce v jednom dni, hodině a okamžiku. Hranice, která někdy dělí život dítěte od smrti, zdraví od celoživotního problému, je křehká. Přemýšlení o tom, kde je míra smysluplnosti pomoci dětem na hranici schopnosti přežít jde k podstatě přemýšlení o hodnotách života jako takového. Týká se základních otázek, na které hledáme všichni odpověď ….aspoň někdy.

Neonatologie je obor, který ročně pečuje o desítky tisíc novorozenců, kteří se narodí v termínu a odchází po několika dnech domů. Většina veřejnosti vnímá hlavní práci neonatologů u inkubátorů a složité techniky. Důležité je oboje. Neonatologie se stará o „začátek“ života a tento začátek je jen jeden. Je jedinečný a neopakovatelný. Pokud přichází miminko donošené a z bez problémového porodu, tak potřebuje vlídnou, empatickou péči, trvalou blízkost maminky a pochopení pro přirozené děje, které s narozením souvisí. Procesy a události narození nelze „resetovat“ – proběhnou jen jednou ve velice citlivém období života dítěte i matky. Normální délka těhotenství je 40 +- 2 týdny, donošené děti mají porodní hmotnost mezi 3000g - 4000g. Před několika desetiletími byla představa, že s rostoucí úrovní medicínské péče bude problémů v těhotenství, předčasných a patologických porodů ubývat. Opak je pravdou. Nedonošených miminek, která potřebují velkou míru různě intenzivní pomoci se rodí stále více. Za rok 2012 jde o 8,3% z necelých 108 tisíc narozených dětí.

Pro aktuální i další péči o miminko je důležitý týden předčasného porodu a hmotnost. Dle hmotnosti je rozdělována kategorie nedonošených dětí takto: LBW = nízká porodní hmotnost jsou děti pod 2500g. VLBW je skupina dětí velmi nízké porodní hmotnosti pod 1500g. Skupina dětí pod 1000 g je označována ELBW = extrémně nízká porodní hmotnost. Podle míry nedonošenosti (= týdny gestačního věku) je mluvíme o nedonošenosti lehké kdy se miminko rodí mezi 37. - 35. Týdnem a střední mezi 35.- 32. týdnem –počet těchto dětí velmi narůstá a dosahuje 6%. Pásmo těžké nezralosti leží mezi 31.- 28.týdnem. O extrémní nezralosti hovoříme u dětí pod 28. gestačních týdnů. V r. 2012 se narodilo 1.18% dětí pod 1500g.

Hranice životaschopnosti (viabilita) leží dohodou odborné veřejnosti v ČR na hranici 24+0 týdnů. Viabilita je schopnost krajně nezralého dítěte přežít mimo dělohu matky. Není to jen biologická vlastnost organismu miminka. Kromě gestačního týdne určeného s různou mírou přesnosti, rozhoduje celý dosavadní průběh těhotenství, individuální stupeň vyzrálosti plodu a úroveň medicínské technologie. Biologické limity jednotlivého miminka a technická medicínská vyspělost podmiňující přežití mimo dělohu jsou možností přežití. Sociální faktory daného státu, ochota rodiny o dítě pečovat a možnosti následné péče společnosti pak tuto možnost promění v pravděpodobnost „dobrého přežití

Neonatologie je mladý obor s nesmírnou dynamikou rozvoje. Hranice nemožného před 10 lety se posouvají stále níže. Technické vybavení a medicínské možnosti se zlepšují takovou rychlostí, že léčebně obtížně řešitelné stavy a situace před několika lety jsou v současnosti ošetřené standardizovaným postupem. Uprostřed dokonalé techniky, ztracené mezi hadičkami infusí a svodů je několik set gramů vážící dítě. Zrající člověčí mládě, které nějakým dopuštěním osudu přišlo na svět příliš malé. Je tu ještě nečekáno, nezváno téměř z poloviny vývoje, který měl probíhat v temnotě a klidu těla matky. Ten, kterého se tato situace týká nejvíce, tedy extrémně nedonošené dítě svůj názor a postoj projevit nemůže. Vývoj měl probíhat svým tempem, měl respektovat určité vývojové milníky. Moderní technika může plodu poskytnout možné přežití za určitých snad „ šťastných“ okolností a za pomoci sofistikovaných postupů…. V řádu týdnů plod dozrává k téměř jistému přežití s výhledem na další zdravý průběh života. Někde ve středu a přece na okraji rozhodování o příběhu dítěte stojí rodiče, kteří prochází mnoha, mnoha situacemi, které původní radost z počatého dítěte změnily na těžký, bolavý sen. Rodič je biologicky, hormonálně citově a celou svou osobou směřován k tomu, aby své dítě chránil. Na hranici životaschopnosti opotřebuje dítě velice intenzivní léčbu, která zraňuje a odděluje maminku od dítěte. Je potřeba si uvědomit, že rodiče těchto novorozenců prožívají mnoho týdnů nesdělitelnou, ale reálnou bolest z odloučení, strach.

…..Otázka toho, jak se naplní životní příběh jakéhokoliv těžce nezralého nebo průběhem porodu alterovaného dítěte zůstává otevřená. Pravdou je, že míra závažného / mezinárodně definovaného/ handicapu klesá. Souhrnem lze říci, že průměrně 77- 32% dětí s extrémně nízkou porodní hmotností přežívá bez závažných diagnóz novorozeneckého věku a 90% dětí s hmotností pod 1000 g nemá žádný ze skupiny mezinárodně dlouhodobě sledovaných problémů ve 2. roce života. Úroveň péče o těžce nezralá a nemocná miminka je vysoká, srovnatelná s nevyspělejšími evropskými zeměmi. V péči je zaveden 3 stupňový systém. Na vysoce intenzivní péči 12 perinatologických center ČR navazuje péče nižší intenzity – intermediární péče, ( do je i odd. v Havlíčkově Brodě)základní péči poskytují běžné porodnice.

Po propuštění dítěte se závažnou nezralostí nebo nemocí má následovat dlouhodobá, specializovaná následná péče, poskytovaná týmem odborníků na jednotlivé problémy, které mohou s těžkou nezralostí léta souviset. Nezbytná je i péče o rodinu, která si odváží původně těžce nezralé nebo nemocné děťátko domů. Rodiče potřebují doprovázení ve své bolesti a traumatu. Potřebují podporu v dlouhodobé péči o toto miminko. Vedle péče odborníků / psychoterapie/ jsou velice důležité i podpůrné rodičovské skupiny a programy, které mamince říkají: myslíme na tebe, nejsi ve svém neštěstí sama, neboj se, přijdou i lepší dny radosti a vděčnosti za tvé dítě“.

V Nemocnici Havlíčkův Brod se v r. 2012 narodilo necelých 1400 dětí. Novorozenecká intenzivní péče dětského oddělení poskytuje léčbu dětem nad 32. týden a stará se o miminka se závažnou problematikou novorozeneckého věku. Přebírá do péče z pásma krajní nezralosti a v rámci ambulance vývojové péče se stará o ročně téměř o 200 miminek s obtížnějším startem na začátku života.

Zdroj: onhb.cz