Docent MUDr. Marek Mráz obdržel za svůj výzkum Stipendium Vladimíra Kozy

21 / 04 / 2017

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno získal za svůj výzkum v oblasti hematoonkologie prestižní Stipendium Vladimíra Kozy, které uděluje Nadace pro transplantace kostní dřeně.

 

Toto stipendium je pojmenováno po světoznámém českém hematoonkologovi, zakladateli Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého národního registru dárců dřeně a Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, který jako první v České republice provedl nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od dobrovolného českého dárce.

 

MUDr. Marek Mráz

 

Udělení stipendia je oceněním přínosu vědecké práce docenta Mráze a jeho vědeckého týmu ve Fakultní nemocnici Brno a CEITEC MU ke studiu biologie a léčby B buněčných malignit. V dalším výzkumu bude docent Mráz se svým týmem zkoumat, jakými mechanismy je regulována signalizace přes tzv. BCR receptor u maligních buněk a jak lze tento poznatek využít terapeuticky. Předání ocenění proběhne 21. dubna 2017 v Obecním domě v Praze.

 

fnbrno.cz