Aquapura: Nebezpečí skryté v žilách - tromboembolie

18 / 02 / 2014

Nemoc, o níž se příliš nemluví, a přesto patří k častým zabijákům. Kardiovaskulární onemocnění, mezi něž patří i tromboembolie, představují třetí nejčastější důvod úmrtí v České republice a v dalších rozvinutých zemích. Tato choroba je způsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou a likvidací drobných sraženin v krvi. Projevuje se žilní trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se může uvolnit do krevního řečiště, ucpat cévu a způsobit embolii, která nezřídka končí smrtí.

Některý vrozený rizikový faktor vzniku žilní trombózy má v České republice 5 až 10% obyvatel. Vliv mají i další, a to získané rizikové faktory, jako jsou věk, obezita, nádorová onemocnění, imobilizace, operace nebo užívání některých léků. Onemocnění je životu nebezpečné nejen v případě plicní embolie, ale i při výskytu trombózy jinde v žilním systému, jako např. v centrálním nervovém systému nebo v břišní oblasti.

Nejčastěji tromboembolie postihuje lidi v produktivním věku, avšak nevyhýbá se ani mladistvým.  „Jelikož je nemoc u mnoha pacientů získána dědičně, jsou ohroženy také děti, především v době dospívání.  V západoevropských zemích a v zámoří je dokumentováno, že počet trombóz u dětí stoupá, a to zejména v období puberty a adolescence,“ upozorňuje doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, odborný garant nadačního fondu AQUAPURA.

Tromboembolie je veřejnosti známa ve spojení s cestováním, jako tzv. syndrom turistické třídy, kdy se může sraženina v krvi vytvořit během dlouhého sezení v letadle, autě nebo autobuse. K poruchám srážlivosti krve patří také Leidenská mutace, která se stává nebezpečnou mimo jiné ve spojení s užíváním hormonální antikoncepce.

Pacienti, které tromboembolické onemocnění postihlo, zpravidla podstupují antikoagulační terapii, tedy léčbu, během níž užívají léky zabraňující nové tvorbě krevních sraženin. Nejčastěji berou lék Warfarin, a to podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře po dobu tří měsíců až několika let. Pro některé jedince se dokonce Warfarin stane celoživotním společníkem. Kvalita života po prodělané trombóze navíc následkem chronické žilní nedostatečnosti může být snížena.

Pomocnou ruku těmto pacientům podává ve spolupráci s hematologickými odděleními nemocnic nadační fond AQUAPURA, který se v České republice jako jediný zaměřuje na poruchy srážlivosti krve. Pomáhá vybavovat hematologická pracoviště speciálními lékařskými přístroji a zdravotnickým materiálem k testování krve, aby bylo dosaženo zlepšení péče o nemocné pacienty. Kromě činnosti v oblasti hematologie také pomáhá dětem z dětských domovů a zařízením, která pečují o handicapované děti. Nadační fond AQUAPURA například daroval nemocnicím v Královéhradeckém kraji 30 koagulátorů, tedy přístrojů, které pacientům usnadňují nutné pravidelné měření krve, či opakovaně zakoupil pro laboratoř IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové tzv. reagencie, sety na laboratorní vyšetření sloužící k monitorování účinnosti nových léků určených pro prevenci onemocnění.

Nadační fond AQUAPURA založili v roce 2011 manželé Pavel a Monika Staňkovi, kteří se inspirovali vlastním životním příběhem. Lékaři oběma diagnostikovali tromboembolii a Leidenskou mutaci krve, tedy poruchy srážlivosti, kterými je navíc také geneticky ohrožen i jejich syn. Protože důvěrně znají potíže spojené s tímto onemocněním, rozhodli se zaměřit činnost svého nadačního fondu právě tímto směrem.

Zdroj: www.aquapura.cz

pristroj_INR