Není to jen medicína. Je to čínská kultura vycházející z hluboké, dávné historie.

28 / 03 / 2017

V Pekingu probíhá v těchto dnech kurz pro zájemce o Tradiční čínskou medicínu (TCM). Výzkumný ústav TCM a Beijing TCM Hospital tak v rámci vládního programu přijímají na měsíční stáž uchazeče ze všech zemí světa. Letos poprvé je pořádán jeden běh pouze pro zájemce z Česka. Obvykle mají dvacetičlenné skupiny vícenárodnostní složení, Češi pro velký zájem získali výsadu, být první skupinou z jedné země. Přednášky i tak probíhají v angličtině a představí se na nich špičkoví experti a profesoři nejen ze zdejší nemocnice, ale i dalších institucí. Garantem výběru do kurzů je u nás zastupitelský úřad ČR a pobyt, výuku i cestu mají účastníci zdarma.

 

Akupuntura je pro Čechy rozhodně nejpopulárnější metoda, kterou TCM poskytuje v “základním vybavení”. Nemocnice TCM v Pekingu patří ke špičkovým centrům v tomto oboru TCM na světě. V přízemí hlavní budovy rozsáhlého areálu nemocnice je pro akupunkturu vyhrazeno takřka celé křídlo. Šéflékařkou a ředitelkou oddělení akupunktury je Dr. Xue Liwen, která seznamuje se základy techniky a provádění akupunktury i studenty českého kurzu probíhajícího v Pekingu.

 

Tradiční čínská medicína

 

Kde jste studovala akupunkturu?

Studovala jsem medicínu a samozřejmě i akupunkturu v Pekingu, na zdejší Univerzitě TCM. Nyní pracuji právě zde, na oddělení akupunktury v Beijing Hospital of TCM.

 

Co je podle vás TCM jako hodnota, fenomén?

TCM  je velmi potřebná, přínosná část medicíny. Můžeme ji jistě považovat za poklad čínského lidu, protože vychází z umění a zkušeností dávnýchch lékařů. Dá se vnímat i jako dědictví národa. Je samozřejmé, že Číňané rádi dávají přednost léčbě TCM, říkáme totiž, že je to “zelená medicína”, která na rozdíl od západní nemá negativní vedlejší účinky. Akupunktura sama o sobě také ne, navíc je levná, levnější než západní metody s podobným určením.

 

Byla jste někde v cizině studovat?

Ne, v zahraničí jsem pracovně nebyla, ale na našem oddělení studuje mnoho cizinců ze všech možných zemí.

 

Který národ je nejlepším studentem čínské medicíny?

To je těžké říci, to závisí na různých dispozicích, především na kultuře starých národů, které mají podobné odkazy ve vlastní historii. Jsou to například a především Japonci, kteří mimochodem také mají Univerzitu TCM, a pokud vím, vyučuje se také ve Francii. Asi před deseti lety sem přijeli právě studenti této školy. Studium mají také Američané, absolventi obdrží certifikát a mohou vykonávat praxi TCM.

 

Co pro vás pojem Tradiční čínská medicína znamená osobně?

TCM a zvláště akupunktura, to je nejen můj život, to je mnohem víc - my v Číně nemůžeme bez TCM a akupunktury žít. To není jen medicína, ale také čínská kultura a hluboká, dávná historie. Pro nás i pro okolní svět je to také vizitka, obraz historických hodnot  Číny.