MUDr. Pavel Běleš: TCM je příležitost pro nemocné i nový systém

16 / 06 / 2015

Mezi pozvanými akreditovanými účastníky summitu česko-čínské spolupráce v pražském hotelu Hilton jsme zastihli i MUDr. Pavla Běleše, zkušeného klinického onkologa.

 

Dlouholetá praxe a studium různých nekonvenčních metod léčení, a jejich sledování v odborném prostředí, byly důvodem, proč podpořil vznik Nadačního fondu na podporu tradiční čínské medicíny.

 

Tradiční čínská medicína

 

Co je účelem fondu?

Poslední měsíce zaznamenala veřejnost laická i lékařská prudký nárůst informací, ale i zájmu o TCM. Máme zkušenosti s impelementací nových, nebo spíš tradičních a u nách nově objevovaných metod, paradoxně i záporné. Po Listopadu se totiž vynořilo mnoho šarlatánů a podvodníků a dalo vellkou práci, aby se seriózní metody udržely v zóně a gesci odborníků, především lékařů. Například akunpunktura nebo homeopatie se v jistém smyslu vzpamatovávají dodnes z toho, že nebyli kvalifikovaní odborníci v dostatečném počtu na rozhodujících místech. A tyto dva obory z toho vyšly ještě dobře, jsou klinicky uznávané nebo respektované. Nabídli jsme proto naše zkušenosti a kontakty, pomohli vytvořit Nadační fond na podporu TCM a já přijal funkci předsedy správní rady.

 

Aby TCM nedopadla taky tak?

Vlastně ano. I když samozřejmě v nadsázce. Tisíciletá tradice, zkušenost a znalosti, dnešní studijní a systémové pojetí dělá z TCM rovnocennou metodu, nebo spíš obor, který by měl být opravdu významnou součástí i našeho zdravotnictví a lékařské péče. Jsou to nové možnosti hlavně pro nemocné.

 

V čem spatřujete především výhody a přednosti TCM?

Netřeba se pouštět do disputací a detailů. Z čínských zkušeností ale víme, že je naprosto nejefektivnější z hlediska dostupnosti, absolutně využitelná jako velké spektrum nástrojů prevence nejrůznějších chorob, vychází z přirozených zdrojů, a to jak z hlediska přípravy léčebných produktů, tak dispozic těla, lidského organismu.

 

Co je pro vás poučením už teď, na začátku summitu?

Myslím, že nejen pro mne je pozoruhodný přístup vlády ČLR k systematickému rozšiřování TCM, vytváření podmínek pro rozvoj a dostupnost, pro možnost, aby byla k dispozici opravdu co největšímu počtu lidí. Často se k ní utíkají i lidé, u nichž naše klasická, západní léčba selhává. Ať jde o onkologická onemocnění, roztroušenou sklerózu, léčbu bolesti a další problémy. Ostaně zítra uvidíme první příklady ve FN Hradec Králové.