Dr. Zhang Wei: TCM pomáhá k vyššímu účinku integrativní péče. Byliny, granule i masáže podporují západní léčbu

Dr. Zhang Wei: TCM pomáhá k vyššímu účinku integrativní péče. Byliny, granule i masáže podporují západní léčbu
foto: Archiv/tcmrevue.cz
06 / 04 / 2020

Čínští lékaři začínají poskytovat data a další údaje, získané při léčbě koronaviru nejen ve Wuchanu. K překvapení světa se koronavirus brzy objevil i na dalších kontinentech mimo Čínu. Dokonce i náměstek ministra zdravotnictví nedávno potvrdil, že původcem není zřejmě netopýr, ale mnohem větší podezření padá na luskouna (doufejme, že ještě do pražské zoo nedorazil).

Historicky nejdéle se boji proti novým epidemiím a virovým nákazám bojuje právě v Číně. Lékaři využívají ověřených postupů z tradiční čínské medicíny (TCM). A to na nejvyšší vědecké úrovni, integrativním pojetím a sdílením zkušeností, informací a metod jak TCM, tak nejmodernější medicíny západní. Ta se ostatně v Číně těší velkému rozvoji a ryze západní nemocnice tvoří přes 80% systému péče a léčby v nemocnicích.

Jak je tomu v případě boji s hrozící pandemií? Shuguang Hospital a šanghajští lékaři okamžitě zahájili spolupráci s nemocnicí ve Wuchanu (Wuhan Raytheon Hospital), jakmile se podezření potvrdila. Formou telemostu, odborných konzultací a vysláním lékařských týmů. Dnes už vyhodnocují získaná data (pod textem je odkaz na aktuální video).

Dr. Zhang Wei je hlavním lékařem respiračního oddělení Shuguang Hospital v Šanghaji a členem vědecko-výzkumného týmu a odborné skupiny pro prevenci a léčbu koronaviru metodami TCM a západní medicíny, a to v Národní komisi s celostátní působností. Také je předsedou Komise pro respirační onemocnění integrovanými metodami TCM a západní medicíny, která se touto odborností a sdílením západní medicíny a TCM zabývá celostátně. a členem řady dalších expertních skupin.

 

COVID-19 je epidemie, nebo možná už pandemie, jejíž výskyt ohrožuje celý svět. Je vůbec možné se na podobné jevy předem bezpečně připravit?

V Číně jsme zavedli mechanizmy, podstatné pro prevenci a kontrolu možných ohnisek nákazy již před lety. Získali jsme a využili také zkušenosti s bojem proti nákazám SARS, respektive i jejich ohniskům. Kombinujeme moderní západní medicínu s TCM, sjednocujeme metody a postupy léčby, což je ostatně pro medicínu v naší zemi typické. Díky tomu byla ohniska infekce a možné zdroje včas pod kontrolou.

Pokud jde o mezinárodní společenství, problémy začíná mít stále víc zemí, zatím jen v raném stadiu. Proto jistě stojí za to přebírat zkušenosti z Číny i jinde, a samozřejmě použít i poznatky z historie.

Máte nějaké znalosti o tom, jak lidé postupovali v případě epidemií v dávné historii?

Víme, že bylo nemálo epidemií, které způsobily smrt velkého množství lidí. Nejsou to jen nemoci jako ptačí chřipka, SARS nebo koronaviry.  Ve starověku lze vysledovat záznamy například o moru v Číně už tisíc let před Kristem, možná ještě dál. Už tenkrát starověcí Číňané využívali bylinných léků k léčbě, zabývali se prevencí používáním postupů, podobných očkování. Bylo tomu tak hlavně u neštovic, ale i dalších chorob, včetně moderní a velmi účinné izolace. V historické, odborné lékařské literatuře existují také lékařská pojednání o moru, tyfu, a rozlišování některých horečnatých onemocnění. Víme ale samozřejmě, že i v Evropě dokázali lidé zvítězit nad katastrofami, jako byla například „Černá smrt“, která zabila více než 25 miliónů lidí.

Máte zkušenosti s léčbou nákaz metodami TCM?

Vždy jsme při léčbě nemocí jako SARS, stejně jako při chřipce a dnes u této epidemie, používali vybrané metody TCM. Diagnostikujeme a klasifikujeme pacienty podle jejich různých příznaků a poskytujeme jim cílenou léčbu, kterou nazýváme „diferenciace a léčba syndromů“. Hlavní léčba je postavena na čínské bylinné terapii, někdy doplněné masážemi, které pomáhají pacientům zmírnit příznaky a projevy nemoci.

Existují důkazové studie a odborné zprávy o léčbě COVID-19 metodami TCM?

V současné době už existuje mnoho důkazových studií (EBS) o vlivu TCM v případě epidemií. Například lékařský tým pod vedením profesora Zhang Boli léčil téměř 400 nových pacientů s koronavirem ve wuchanské nemocnici Jiangxia Fangcang Hospital . Léčba TCM byla převažující, s využitím nejen jednotně připravených odvarů, ale také granulí, speciálně namíchaných podle různých fyzických podmínek a konstituce každého člověka. Zároveň aplikujeme akupunkturu, a další metody TCM. Účinek je opravdu velmi dobrý. Podobně na mnoha dalších místech léčí naši lékaři také metodami TCM, podle programu, který je státem formulován a garantován k plošnému využití. Mnoho obtížných symptomů, jako je třeba horečka nebo zácpa, brzy po využití TCM zmizí. 

Co doporučujete jako prevenci?

Především zdůrazněme, že jde o infekční chorobu, takže nejdůležitější prevencí je omezení personálu, jeho dobrá práce v oblasti osobní ochrany a užívání masky při odchodu, za druhé věnovat velkou pozornost mytí rukou. V případě potřeby je možné použít i 75% alkohol nebo jiné dezinfekční prostředky. Je důležité i udržovat kondici cvičením, k udržení fyzické zdatnosti vyvážené odpočinkem. Pro prevenci nedoporučujeme samoléčbu.

Jak odhadujete vývoj, kdy myslíte, že skončí epidemie COVID-19? Klesá už počet pacientů? 

Vyhodnotit „konec epidemie“, jak říkáte, je velmi komplikované a nelze to učinit jednoduše, změnou některých čísel. Aktuálně jsme u nás zavedli kompletní mechanismy prevence a kontroly epidemie. Mnoho lidí sleduje a vyhodnocuje změny a vývoj epidemie každý den a připravuje přesné závěry.

 

 Další iformace o výsledcích vědeckých a lékařských aktivit ve Wuchanu na

//www.tcmrevue.cz/zprava-z-wuchanu-tcm-a-covid-19/

Tagy článku