Městská nemocnice Ostrava nabízí brigády

27 / 02 / 2017

V rámci aktivní spolupráce se studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol a lékařských fakult přicházíme s nabídkou placených brigád. „Od této aktivity si jednak slibujeme užší navázání kontaktů se studenty, ale také lepší zacílení vzájemné spolupráce s orientací na jejich profesní budoucnost,“ říká náměstkyně pro personální řízení Kateřina Kyselá.

 

Reagujeme tak na poptávku z řad studentů, kteří mají zájem získat praxi v nemocničním prostředí již během svého studia. Rovněž věříme, že touto formou přispějeme také k rozvinutí dovedností, které studenti během praxe získají. Brigády jsme zavedli v průběhu ledna letošního roku, výše odměny může být až na úrovni 12.000 Kč, podle počtu odpracovaných hodin.

 

 

Sjednání brigády je podmíněno uzavřením dohody a vychází z potřebnosti nemocnice a z časových možností frekventantů. Poskytování těchto brigád se řídí platnou legislativou, proto připojujeme podmínky v co nejstručnější podobě.

 

Jedná se o brigády na pozici sanitář pro absolventy těchto oborů a ročníků

3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu
2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické škole
3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent

 

A na pozici ošetřovatel pro absolventy těchto oborů a ročníků

Nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu
3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole
4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole

 

Kompletní kritéria jednotlivých pozic vychází ze zákona č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, konkrétně pak §36 a §42 zákona.