Pacientské organizace

Pacientské organizace jsou velmi častou formou neziskové organizace či sdružení, jež působí na dostupné úrovni pro všechny potřebné.

Hlavním posláním a cílem pacientských organizací je informovat své členy o jejich onemocnění, překonat prvotní strach a pomoci jim naučit se s daným onemocněním sžít. Jsou dále nápomocny i pro rodinné příslušníky a blízké osoby, které zde pochopí, jak přijmout jejich nemoc i jak pomáhat svým blízkým s ohledem na skutečnost, zda je možné ještě pomoci či „jen“ situaci ulehčit. Podstatnou oblastí působení pacientských organizací je též sociální podpora a pomoc v orientaci v systému sociální péče. Veškeré služby poskytované pacientskými organizacemi směrem ke svým členům jsou bezplatné.

Seznam pacientských organizací

můžete najít například na webu www.mzcr.cz nebo Státního úřadu pro kontrolu léčiv.


DOPORUČUJEME:

www.pobolest.cz

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s. byla založena ve spolupráci s odbornou Společností pro studium a léčbu bolesti (ČLS JEP).

Řešíte bolest?

Stáhněte si zdarma https://www.hospitalin.cz/svet-nemocnic/centrum-sdilene-pece/diagnoza-bolest-pruvodce-pro-pacienty-6258.html 

KOPAC - Pacientský spolek pro léčbu konopím

www.kopac.cz

 AKTUÁLNĚ DOPORUČUJEME VÝZVU LÉKAŘŮ

 https://www.hospitalin.cz/zpravodajstvi/varovani-pro-pacienty-a-verejnost-pred-riziky-syntetickych-kanabioidu-6282.html

 

pacientské organizace