XXIII. pražské chirurgické dny přinesly žhavá témata

22 / 05 / 2016

Ve dnech 16. a 17. května 2016 proběhl v pražském hotelu Clarion již 23. ročník Pražských chirurgických dnů, největšího českého chirurgického kongresu s mezinárodní účastí. Kongres probíhá již od roku 1982 jako nástupce historických setkání českých chirurgů pořádaných I. chirurgickou klinikou (od 20. let minulého století) a dále kongresů České chirurgické společnosti. Odborníci se věnovali tématům od problematiky chirurgických infekcí až po otázky zdravotnické a humanitární pomoci v oblastech postižených válečným konfliktem nebo zdravotnické pomoci ČR Medevac.

 

Pražské chirurgické dny patří jednoznačně k největším chirurgickým akcím s mezinárodní účastí a to nejen v ČR. Již tradičně ji pořádá nejstarší a největší česká chirurgická klinika – I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK spolu s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze s její ředitelkou Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., a 1. lékařskou fakultou UK s děkanem prof. MUDr. Alexi Šedem, DrSc. Mezinárodní kongres proběhl pod přímou patronací rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Odbornými garanty a spolupracovníky kongresu byly ČLS JEP, Česká chirurgická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu a další odborné společnosti. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci Německé chirurgické společnosti a Spolku bavorských chirurgů. Kongres byl uspořádán do lékařské a nelékařské sekce.

 

Témata kongresu si zvolili účastníci předchozích ročníků kongresu a v letošním roce mimořádně zasáhla do každodenní praxe mnoha chirurgů i lékařů nechirurgických oborů. Nosným tématem byla zvolena vysoce aktuální problematika náhlých příhod břišních, hrudních a cévních. V jednotlivých blocích vystoupili přední odborníci s přednáškami o nejmodernějších postupech v chirurgii a souvisejících oborech. Mimořádná pozornost byla věnována přesahu do jiných oborů, timingu vyšetření a operacím.

 

Očekávaným tématem byla konfrontace stávajících a nových metodických postupů u krvácení do všech partií zažívacího traktu. Cílem předních českých odborníků z oborů gastroenterologie, chirurgie, endoskopie a radiologie bylo zavedení nových postupů do české medicíny. Dalším zvoleným tématem bylo horké téma komplikací onkologické péče a to především ve vztahu k možné, souběžné či plánované chirurgické péči. Pozvání proto přijali přední onkologové ČR.

 

Samostatným tématem byla otázka chirurgických infekcí; připravena byla nejnovější sdělení charakteru metodických pokynů. Odborníci byli rovněž informováni o novinkách z XII. světového kongresu IHPBA v Sao Paulu, mj. s prezentací nově přijatých postupů pro hepato - pankreaticko-biliární chirurgii.

 

Renomé kongresu umožnilo věnovat druhý den vysoce aktuálnímu tématu a to otázkám zdravotnické a humanitární pomoci v oblastech postižených válečným konfliktem a řešení krizových situací při teroristických útocích. Je zjevné, že již v době mnohaměsíční přípravy došlo k neočekávanému předběhnutí pohnutých událostí ve Francii a Belgii.

 

Díky spolupráci organizátorů, především pak VFN v Praze a Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, byla do programu Pražských chirurgických dnů zařazena sekce Medevac – zdravotnická pomoc ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jako pilotní nemocnice programu Medevac organizovala toto unikátní mezioborové setkání, kterého se kromě zdravotníků účastnili  i nejvyšší představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničí ČR. Lékaři, kteří se na projektu Medevac podílejí, představili široké odborné veřejnosti své zkušenosti s řešením zdravotnické péče v pro nás odlišných podmínkách a především zatím i v neobvyklých situacích, které se ale mohou očekávat.

 

„V současnosti pozorujeme, i když logicky, neobvykle vysoký zájem o celou tuto sekci jak ze strany lékařů, tak další odborné veřejnosti, vedení nemocnic a sdělovacích prostředků. Je evidentní, že se jedná o téma vysoce žhavé,“komentoval program kongresu prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

 

Všeobecná fakultní nemocnice