V ústecké Masarykově nemocnici se konala konference V. Internistický den

22 / 11 / 2016

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., (VIKZ) uspořádal regionální odbornou konferenci "V. Internistický den" za účasti přednášejícího prof. MUDr. Michala  Krška, CSc., přednosty II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha. V programu byly prezentovány novinky z "interny" a příbuzných oborů. Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, v Ústí nad Labem, o. z.

 

Deset odborných témat konference, která proběhla 15. listopadu v přednáškových prostorách VIKZ v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, uvedla přednáška "Akutní intervence syndromu geriatrické křehkosti" primářky MUDr. Petry Kozmové z Oddělení následné péče II, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  "Pasivní kouření a kardiovaskulární choroby" byl název příspěvku MUDr. Michala Fejfuši, CSc., z interního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a přednosta prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a MUDr. Albert Malucelli z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., přiblížili "Mikrochirurgický přímý transnazální a endoskopicky asistovaný přístup pro adenom hypofýzy". Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., přijel do Ústí nad Labem s přednáškou na téma "Hypopituitarismus".Konferenci zahájil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. "Velmi si vážím této akce, protože jde již o pátý ročník a ukazuje se, že je velmi přínosná a mezi odborníky je o ni zájem. Jsem rád, že takovým způsobem reprezentuje naši Masarykovu nemocnici," zdůraznil MUDr. Josef Liehne.

 

"S panem primářem Laštůvkou se známe delší dobu a nikdy jsme společně nebyli na žádném takovém jednání. V Ústí nad Labem jsem také nikdy nepřednášel a na Internistickém dni dlouho nezaznělo téma endokrinologie, tak jsem rád pozvání na konferenci přijal," řekl prof. MUDr. Michal  Kršek, CSc., který svou přednáškou, v níž se věnoval problematice nedostatečné činnosti předního laloku hypofýzy, uvedl odpolední blok programu konference.

 

"Internistický den pořádáme jako setkání lékařů různých subspecializací interny a příbuzných oborů  a lékařů pracujících v různých typech zdravotnických zařízení. Těší nás, že zájem o akci pomalu roste, počet účastníků letos přesáhl stovku. Potvrzuje to, že podobná akce má smysl a že Interní lékařství jako obor integrující dnešní superspecializovanou medicínu má budoucnost," zhodnotil V. Internistický den primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, v Ústí nad Labem o. z., MUDr. Jiří Laštůvka.