V ústecké Masarykově nemocnici proběhla konference pro zdravotní laboranty

04 / 11 / 2016

Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve středu 2. listopadu v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., regionální víceoborovou odbornou konferenci pro zdravotní laborantyLaboratorní metody ve zdravotnictví XI“.

 

Mezi čtrnácti odbornými tématy konference zaznělo například téma „Imunohistochemie v praxi“ autorek Ing. Lenky Zoubkové, Ph.D. a Bc. Lenky Berrouche z Oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dále „Sideropenická anémie - nové možnosti léčby“, přednáška Pavly Tonderové z Hematologicko-transfuzního oddělení a klinické biochemie Nemocnice Děčín, o. z., nebo vystoupení Renaty Polcarové, DiS., z Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Nové parametry krevního obrazu na analyzátoru Sysmex XN 2000 - vlastní zkušenosti“. Účastníci konference, jichž se zde sešlo více než 80, rovněž zhlédli video „Pohled do zákulisí oddělení klinické hematologie“.

 

„Laboratorní diagnostika je oblastí, která zažívá velmi rychlý rozvoj díky moderní přístrojové technice umožňující zavedení nových diagnostických metod, které napomáhají lékařům k rychlejšímu a přesnějšímu stanovení diagnózy pacienta. Konkrétně na oddělení lékařské genetiky jde například o metody molekulární diagnostiky na úrovni DNA, jak prezentovala Mgr. Vlasta Čejnová ve své přednášce „Využití metody array CGH v prenatální a postnatální diagnostice“.  Letošní konference Laboratorní metody ve zdravotnictví se vydařila, svědčí o tom velký zájem účastníků i neformální ohlasy“, zhodnotila tradiční akci, pořádanou již pojedenácté MUDr. Jana Laštůvková, primářka Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla společně s Helenou Pokornou, vedoucí laborantkou oddělení, odborným garantem konference.

 

Oddělení lékařské genetiky v ústecké Masarykově nemocnici poskytuje komplexní poradenskou i laboratorní péči pacientům celé spádové oblasti, která představuje Ústecký kraj. Pacienti jsou ke genetickému vyšetření doporučováni především praktickými gynekology, dětskými lékaři, neurology, dermatology a v menší míře i lékaři dalších odborností.