V Českých Budějovicích se konal největší kongres zdravotnického personálu

V Českých Budějovicích se konal největší kongres zdravotnického personálu
05 / 10 / 2017

Nemocnice České Budějovice uspořádala 5. října ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje čtvrtý ročník kongresu Budějovice kazuistické. Z celého kraje se do Českých Budějovic sjelo více než pět set lékařů, zdravotních sester, záchranářů, fyzioterapeutů a laborantů. Jde tak o největší vzdělávací akci pro zdravotnický personál na jihu Čech.

Budějovice kazuistické vznikly s myšlenkou dát hlavně mladým lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům z jihočeských nemocnic možnost prezentovat výsledky své práce a zapojit je do přednáškové činnosti,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Hauer z Interního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., a hlavní organizátor kongresu v jedné osobě.

Na pořádání se podílejí tři hlavní organizace, které se v Jihočeském kraji věnují zdravotnictví nejvíc, a těmi jsou Jihočeské nemocnice, a.s., tedy holding nemocnic vlastněných krajem, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která nemocnicím vychovává celou řadu nových zdravotních pracovníků, a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, která je nedílnou součástí systému poskytování neodkladné péče. „Jde nám o prohlubování spolupráce. Proto ze všech těchto tří subjektů máme přednášející, kterých bylo letos téměř sedmdesát. Ve vědeckém výboru zasedají představitelé těchto subjektů, stejně jako mezi posluchači a v neposlední řadě se všechny tyto subjekty podílejí na organizaci,“ doplňuje MUDr. Hauer.

„Budějovice kazuistické mají zásadní význam, a to z několika důvodů. Kongres je součástí dalšího vzdělávání mladých zdravotnických pracovníků, kteří se díky němu rychleji zapojují do vědecké, přednáškové a publikační činnosti. Navíc si zde účastníci pocházející z různých pracovišť vyměňují informace a své zkušenosti, čímž se prohlubuje již tak vynikající spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními Jihočeského kraje. To ve svém důsledku dále zvyšuje kvalitu poskytované péče,“ vyjmenovává přednosti akce MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., ředitel interních oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zájem o tento kongres se každoročně zvyšuje, a tak byli organizátoři nuceni z kapacitních důvodů předčasně ukončit registrace pro posluchače. I tak sedm desítek přednášejících a pět set čtyřicet posluchačů učinilo z Budějovic kazuistických největší kongres regionu. A již nyní se dá na základě pozitivních ohlasů očekávat, že v příštím roce bude účast ještě vyšší.