V českolipské nemocnici se konal seminář stomie

19 / 01 / 2017

Českolipská nemocnice uspořádala 18. ledna pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty a porodní asistentky zajímavý seminář na téma stomie (umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla).

 

Na programu odborného semináře, jehož odborným garantem byla ředitelka pro ošetřovatelskou péči nemocnice Jaroslava Navrátilová, se objevila témata jako základy péče o stomie nebo výměna stomických pomůcek krok za krokem v podání paní Ivany Vláškové. Tématu komplikací v péči o stomie se ujala paní Denisa Guštanová, operační vyvedení urostomie pak popsal MUDr. Jaroslav Novotný. Nutriční terapeutka Jiřina Hlávková seznámila přítomné s doporučeným stravováním při stomiích, s doporučenými potravinami i s těmi, které se musí z jídelníčku vyloučit.

 

Součástí semináře se stala také prezentace kompletní řady stomických pomůcek. Představila ji zde obchodní zástupkyně firmy Dansac paní Kateřina Fábry. Pravděpodobně nejzajímavější součástí semináře se na závěr stali dva hosté, kteří mají se stomií své vlastní zkušenosti. Oba vypověděli rozdílné zkušenosti s vlastním přijetím stomie i s přijetím stomie ze strany svého okolí a shrnuli, že i se stomií se dá žít spokojený život. Na závěr nechyběla hymna stomiků.