Ústí nad Labem: V Krajské zdravotní přednášela doktorka Jana Šeblová

06 / 04 / 2017

Téma "Urgentní medicína pro třetí tisíciletí" zaujalo posluchače další z řady přednášek cyklu "Osobnosti české medicíny". Předsedkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a vedoucí lékařka pro vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., přednášela ve středu 29. března 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem.

 

"Přednášku jsem pojala jako možnost představit tento nový obor medicíny. O čem urgentní medicína je, jaké jsou nejčastější typy ošetření, systémy urgentní péče jako přednemocniční a nemocniční péče na urgentních příjmech. Požadavky na lékaře, který se chce urgentní medicíně věnovat, jsou kromě těch vzdělanostních i na osobnostní charakteristiky. Schopnost zvládat v terénu náročné zásahy i konfliktní situace, dostatečné sebevědomí, aby byl schopen nést zodpovědnost, ale na druhé straně pokora, aby byl ochoten se stále učit. Zmínila jsem se o rozhraních, tedy o oblastech jako je komunikace, psychologie, etika, geriatrie, paliativní péče, tedy o všem, s čím jsme konfrontováni. Na závěr jsem si neodpustila úvahu o ženském elementu v urgentní medicíně," přiblížila obsah své přednášky doktorka Jana Šeblová.

 

Lékařku, mimo  jiné i autorku publikace "Úvahy o urgentní medicíně" a spoluautorku knih "Etické problémy medicíny na prahu 21. století" či "Urgentní medicína v klinické praxi lékaře", přivítal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. "Ačkoli cyklus přednášek osobností české medicíny běží více než rok, máme tu první ženu, což jistě stojí za zamyšlení, ale jsem přesvědčen, že tento jistý nesoulad napravíme," řekl MUDr. Josef Liehne, který spolu s kyticí předal doktorce Šeblové almanach "Nemocnice v Ústí nad Labem - od historie k současnosti".