Ústí nad Labem: Tématem odborné konference v Ryjicích byla ošetřovatelská péče v geriatrii

Ústí nad Labem: Tématem odborné konference v Ryjicích byla ošetřovatelská péče v geriatrii
foto: HiN/konference v Ryjicích
26 / 11 / 2018

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo 16. listopadu 2018 odbornou konferenci "Ošetřovatelská péče v geriatrii". Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 70 zdravotníků.

"Snažíme se, abychom postupně ryjický areál udělali ještě přívětivějším jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je šance, aby zde vznikl nový pavilon. Za vedení Krajské zdravotní přislíbil podpořit záměr pavilon vybudovat předseda představenstva Ing. Jiří Novák, který ryjické pracoviště navštívil s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou 16. srpna letošního roku. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj vypsala Krajská zdravotní záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje. Mezi nimi figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče. Existuje studie stará přes deset let, která ale vznikla za jiných okolností a je nutné ji revidovat, aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru," uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který jako první převzal od vědeckého týmu oddělení následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz ocenění za pozornost, kterou ryjickému zařízení věnuje.

"Forma konference, kterou jsme loni v úvodním ročníku konference zvolili, měla dobrý ohlas. Zopakovali jsme ji a k tématu se opět vyjádřili společně lékař i sestra. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky do programu a za podporu," řekla k druhému ročníku konference, pro niž byla odborným garantem, MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení následné péče v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obhájilo akreditaci z roku 2013 a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná tři roky, do listopadu 2019.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s praktickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance.

Celková kapacita oddělení následné péče je 105 lůžek na třech úsecích. Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, když prostory prošly rekonstrukcí. Byly provedeny opravy podlah, zdí, oken, výměna lina, drobná úprava elektroinstalace, nové obklady a umyvadla a další úpravy.

Tagy článku