Ústí nad Labem: Krajská zdravotní uspořádala Krajský seminář sester

03 / 03 / 2017

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, o. z., (KAPIM) ve spolupráci s anesteziologicko - resuscitačními odděleními děčínské, teplické, mostecké a chomutovské nemocnice uspořádala pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Krajský seminář sester intenzivní péče.

 

Stěžejními tématy semináře, který se uskutečnil 23. února 2017 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,  v ústecké Masarykově nemocnici, byly cévní vstupy, psychosociální aspekty práce v intenzivní péči a nové ošetřovatelské postupy.

 

"Jsem velmi rád, že Krajská zdravotní má ve svých zdravotnických zařízeních celou řadu kvalitních zkušených sester, i když jsem si vědom, že nabídnout jim odpovídající podmínky pro jejich práci, udržet je, případně získat nové, je velmi obtížné. Jednou z priorit je proto podpora studentů vysokoškolského nebo vyššího prezenčního studia v oboru všeobecná sestra v rámci stipendijního programu vyhlašovaného Nadačním fondem Krajské zdravotní, a. s.," řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

"Semináře se zúčastnila bezmála stovka zájemců. Setkání sester intenzivní péče bylo dobrou příležitostí pro sestry i studenty zdravotnických oborů podělit se o své zkušenosti a nové dovednosti. Všechny prezentace byly velmi kvalitně připraveny a profesionálně podány," zhodnotil akci MUDr. Daniel Nalos z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem semináře.

 

Program doplnily workshopy s názvy "Kanylace žíly s pomocí ultrazvuku" a "Základní neodkladná resuscitace". "Obojí si vyzkoušeli studenti oboru všeobecná sestra z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kteří byli z možnosti takového praktického tréninku nadšeni a svou účast na krajském semináři hodnotili pozitivně," dodala Bc. Libuše Čočková, vrchní sestra KAPIM.