Ústí nad Labem: Krajská zdravotní uspořádala konferenci Emergency 2017

03 / 04 / 2017

Trombektomie, epileptický záchvat, traumatická brániční kýla, tracheální intubace či jak správně odhalit akutní koronární syndrom na Emergency, jsou jen některá z celé řady témat, jimž se lékařští specialisté věnovali na jednodenní celostátní odborné konferenci s názvem "Emergency 2017".  Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ji uspořádalo ve středu 22. března   2017 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Záštitu nad akcí převzal RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

 

"Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je nemocnicí s nadregionální působností a také oddělení Emergency patří k jejím špičkovým pracovištím. Jeho práce je příkladem a podnětem k tomu, aby se obdobná oddělení zřídila i v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní. Vedení společnosti a management na tom pilně pracují, protože jde o oddělení, které má své opodstatnění a přispívá k lepší péči o pacienty," řekl při zahájení konference RSDr. Stanislav Rybák a poděkoval primářce ústecké Emergency MUDr. Janě Bednářové a jejímu týmu nejen za práci, kterou denně odvádí, ale i za to, že již poosmé uspořádali takovou akci.

 

K poděkování organizátorům se připojil i generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. "Dík patří paní primářce - odbornému garantu konference, vrchní sestře oddělení Emergency Mgr. Anně Valterové, i středisku konferenční a marketingové podpory, které akce, z nichž většina se koná na půdě Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., zajišťuje," zdůraznil Ing. Petr Fiala.

 

"Jsem vděčný zdravotnickým pracovníkům na Emergency za jejich pracovní nasazení a empatii vůči pacientům, která je pochopitelně nutná, a děkuji jim za ni. Především proto, že problémů musí řešit stále víc a v nejbližší budoucnosti jich určitě neubude. Akutní příjem totiž ve velké míře supluje nedostatečnost péče lékařů první linie. Lidé v Ústí a bohužel i v Teplicích nebo Děčíně vědí, že mohou při jakýchkoli obtížích na naši Emergency," připomněl nelepšící se situaci s přetížením urgentního příjmu MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

"Letošní konference, stejně jako její předchozí ročníky, přinesla velmi zajímavé prezentace prakticky ze všech akutních oborů, které jsou s Emergency spojeny. Problematika akutní a neakutní medicíny na urgentním příjmu je pro většinu specialistů důležitá a inspirující, o čemž svědčí jejich zájem o účast na konferenci. Letos jich dorazilo na 230," zhodnotila akci MUDr. Jana Bednářová.

 

Oddělení Emergency zajišťuje vyšetření, prvotní ošetření a příjem pacientů především s akutními, závažnými potížemi, pacientů doporučených ošetřujícím lékařem nebo přeložených z jiných nemocnic k následné péči vyššího specializovaného zdravotního zařízení. Emergency je součástí traumacentra, kardiocentra a iktového centra s velkou spádovou oblastí, pro závažně nemocné pacienty.

 

Krajská zdravotní, a.s.