Uherské Hradiště: Konference o interně a následné péči

19 / 01 / 2014

Uherskohradišťská nemocnice uspořádala další z řady cyklu odborných tematických konferencí, které se konají pravidelně vždy jednou za čtvrt roku. Druhá Odborná konference Uherskohradišťské nemocnice, která se uskutečnila 15. ledna v Kongresovém centru REC Group ve Starém Městě, se tentokrát v rámci projektu Rok seniora zaměřila na tématiku interny a následné péče.

 

Konference se zúčastnilo přes 150 lékařů a zdravotních sester ze Zlínského kraje. „Založili jsme tradici pravidelného pořádání odborných konferencí také proto, abychom ukázali, že sestry i lékaři v naší nemocnici jsou odborníci na svém místě, kteří navíc umí svou práci prezentovat a předávat zkušenosti dál,“ řekl k akci MUDr. Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

 

Úvodní přednášky k historii oddělení interny a následné péče přednesli primáři těchto oddělení v Uherskohradišťské nemocnici, prim. MUDr. Vladimír Okénka a prim. MUDr. Lenka Kroupová, s odbornou přednáškou zaměřenou na sociální služby poté vystoupila také radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Po společném úvodu následovaly odděleně odborné prezentace lékařů a zdravotních sester z Uherskohradišťské nemocnice na dané téma.

 

Další Odborná konference Uherskohradišťské nemocnice se uskuteční 16. dubna, tentokrát se zaměří na tématiku porodnicko gynekologického a dětského oddělení.

 

Nemocnice Uherské Hradiště