Prague Selective: Největší mezinárodní program pro budoucí lékaře na světě

08 / 08 / 2014

V Praze byl oficiálně zahájen 17. ročník prestižního vzdělávacího programu Prague Selective. Účastní se jej bezmála devadesát zahraničních studentů medicíny, šest významných pražských nemocnic a Poliklinika na Národní.

 

Po dobu tří týdnů budou studenti každé dopoledne absolvovat stáže v přidělených pražských zdravotnických zařízeních. Dostanou příležitost blíže poznat české lékařské kapacity a  prostředí, v němž se v České republice praktikuje ta nejlepší medicína. Zúčastní se ambulantní péče o dospělé i dětské pacienty, stanou se součástí lékařských týmů pečujících o hospitalizované, budou přítomni operačním zákrokům a pohovoří si s různými pacienty. Odpoledne jsou pak vyhrazena seminářům a neformálním diskusím. V úterý 8. července tak budou diskutovat o výhodách a nevýhodách různých zdravotních systémů používaných ve světě s MUDr. Martinem Janem Stránským, MD, FACP, ředitelem Prague Selective a mezinárodně uznávaným expertem v oblasti zdravotních systémů. Ve čtvrtek 10. července se pak setkají s prof. MUDr. Josefem Vymazalem, DrSc., náměstkem pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR a MUDr. Aaronem Rulsehem, externím poradcem Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

„Prague Selective je nabízen primárně studentům prvních a druhých ročníků, kteří si teprve osvojují základní znalosti a hodnoty profese, kterou si vybrali. V této fázi jejich vývoje je totiž velmi důležité postavit základy k pochopení, že úspěch na poli medicíny nespočívá jen v jejich odborných znalostech. K tomu, aby jaké lékaři dokázali stanovit skutečně správnou diagnózu a léčit, si musí ve srovnání s jinými povoláními osvojit jedinečný způsob myšlení a empatie k pacientovi,“ konstatoval MUDr. Martin Jan Stránský.

 

Poslední den programu – v pátek 25. července, studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku. Po jejím úspěšném složení získají certifikát a dva kreditní body z těch, které jsou předepsány konkrétní vysokou školou.

 

Letošního programu se zúčastní studenti tří významných fakult USA: St Georges University v Grenadě, Lake Erie College of Osteopathic Medicine a Universidad Central del Caribe. Stáže budou absolvovat v Dermatovenerologické klinice VFN v Praze, na pracovišti Leksellova gama nože v oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice na Homolce a na Chirurgické klinice 1 LF UK a Thomayerovy nemocnice. Ve Fakultní nemocnice v Motole pak projdou studenti pediatrickou a neurologickou klinikou a klinikou dětské a  dospělé ortopedie a traumatologie. Vůbec poprvé v historii Prague Selective navštíví i Kardiologickou kliniku FN v Motole a Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Selective je jediný český program, který nabízí předem schválené stáže pro studenty medicíny v  mezinárodním katalogu International Health Medical Education Consortium Catalogue. Od roku 1998 jej absolvovalo již více než 1700 studentů z celkem 49 lékařských fakult světa. Ti se rekrutovali nejčastěji ze Spojených států amerických, ale také z  Indonésie, Puerto Rica, Kanady, Anglie, Holandska, Austrálie, Ukrajiny a  Tasmánie. Podrobné informace o  programu najdete na www.pragueselective.com.