Pracovní dny baze lební již potřetí pořádali ústečtí neurochirurgové

07 / 12 / 2016

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., uspořádala 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Odborným tématem konference byla "Diagnostika a léčba onemocnění spodiny lební".

 

Multioborové setkání specialistů zaměřujících se na nejrůznější patologie v oblasti baze lební od vrozených vad, nádorů, cévních lézí až po úrazy se uskutečnilo ve Špindlerově Mlýně ve dnech 24. - 26. listopadu 2016. Ústecká neurochirurgická klinika se stala pořadatelem této několikadenní významné akce s mezinárodní účastí již potřetí v novodobé historii.


"Mezinárodního setkání se zúčastnili specialisté nejen z oboru neurochirurgie, ale i z otorinolaryngologie, stomatochirurgie a intervenční radiologie. Poprvé v historii byli k diskuzi také přizvání radioterapeuti a radiochirurgové nejen z pracoviště Leksellova gamanože, ale i z Protonového centra. Vedle lékařské sekce probíhalo také paralelní sesterské sympozium zaměřující se na ošetřovatelské problémy u pacientů s těmito komplikovanými diagnózami," shrnul prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem 1,25 milionu obyvatel. Klinika spolu se svojí laboratoří lební baze patří mezi vedoucí centra zaměřující se na tuto vysoce specializovanou problematiku. Za zmínku stojí fakt, že jako jediné pracoviště ve střední a východní Evropě byla ústecká neurochirurgická klinika Světovou neurochirurgickou společností (WFNS) zařazena již před více než deseti lety mezi certifikovaná edukační centra nejvyššího stupně A.

 

Na snímku: Prezident kongresu prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a vědecký sekretář MUDr. Petr Vachata, Ph. D., předali čestná prezidentství zakladatelům oboru chirurgie baze lební prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc., MUDr. Zdeňku Voldřichovi, DrSc., a doc. MUDr. Jiřímu Kozákovi, CSc. Mezioborová Pracovní skupina baze lební  ČR (Czech Skull Base Study Group)  byla v tomto roce přijata do Světové federace společností (WFSBS- World Federation of Skull Base Societies) na kongresu v japonské Ósace.