PKN: IX. Pardubické zdravotnické dny nabídly netradiční, ale poutavá témata

25 / 05 / 2014

Již podeváté se uskutečnila odborná konference Pardubické zdravotnické dny. Ve čtvrtek 22. května 2014 se nově konala v Kulturním domě Hronovická v Pardubicích. Letošní ročník, který nesl podtitul „Co neznáme z běžné praxe?“, se setkal s velkým zájmem.

 

„Této tradiční konferenci nepochybně pomohla změna místa konání. Kapacita velké posluchárny v naší nemocnici je omezená, do sálu Kulturního domu Hronovická mohlo přijít mnohem více účastníků. Proto došlo i k rozšíření programu,“ řekla Lucie Mlatečková, hlavní sestra Pardubické krajské nemocnice, a.s.

 

Konference byla určena nejen pro všeobecné sestry, ale i pro další nelékařské zdravotnické pracovníky. V sále se sešlo kolem 150 účastníků z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení z Pardubického kraje. „Účast na konferenci nás velmi potěšila,“ pronesla hlavní sestra Mlatečková.

 

Celodenní program nabídl 18 přednášek a vystoupení, která přinesla mnoho užitečných informací a poznatků pro praxi. Hovořilo se například o zážitkovém vzdělávání zdravotníků, o poporodním bondingu, o plyšáčkování pro zdraví, o smyslu dobrovolnictví či o přístupu k lidem se zrakovým postižením.

 

„Podle reakce účastníků si myslím, že program letošní konference nabídl mnoho zajímavého. Přestože zvolené téma „Co neznáme z běžné praxe" bylo netradiční, většina přednášek mohla každému přinést řadu důležitých poznatků pro pracovní praxi,“ řekla hlavní sestra Mlatečková.

 

IX. Pardubické zdravotnické dny pořádala Pardubická krajská nemocnice, a.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Záštitu nad akcí převzali ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. Tomáš Gottvald, děkan Fakulty zdravotnických studií Arnošt Pellant, primátorka statutárního města Pardubice Štěpánka Fraňková a předseda Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska Tomáš Válek.

 

Nemocnice Pardubice