Pardubická krajská nemocnice: Dvě chirurgické konference v červnu

02 / 06 / 2014

V závěru tohoto týdne se uskuteční dvě chirurgické konference, které pořádá či spolupořádá Pardubická krajská nemocnice, a.s. Obě se konají 5. a 6. června 2014. V Hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi proběhne česko-slovenský kongres XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. a v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči zase VII. Pardubické traumatologické dny.

 

Setkání mladých chirurgů spolupořádá Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Tento chirurgický kongres má již pevné místo v kalendáři odborných akcí. V pořadatelství se střídáme s kolegy ze Slovenska. Každoročně se ho účastní zhruba 350 lékařů a sester. Obdobnou účast očekáváme i letos,“ řekl Miloslav Pirkl, zástupce primáře oddělení cévní a plastické chirurgie Pardubické krajské nemocnice, a.s. a jeden z hlavních organizátorů akce.

 

Nadcházející kongres pořádají Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti JEP, Chirurgická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s., Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové. Uskuteční se pod záštitou České a Slovenské chirurgické společnosti, primátorky města Pardubice Štěpánky Fraňkové, ředitele Pardubické krajské nemocnice, a.s. Tomáše Gottvalda, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

 

Hlavními tématy kongresu budou náhlé příhody břišní, miniinvazivní chirurgie, onkochirurgie, moderní intenzivní a perioperační péče, komplikace v chirurgii a hojení chronických ran, úrazová chirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, dětská chirurgie. „Lékařské sekce budou v jednotlivých blocích mentorovány významnými osobnostmi české a slovenské chirurgie,“ poznamenal Miloslav Pirkl. „Program sesterské sekce bude přibližně stejný jako u lékařů,“ dodal.

 

VII. Pardubické traumatologické dny pořádá oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. Letošní konference nese téma „Poranění horní končetiny“. „Pozvání přednášet přijali naši přední i zahraniční odborníci, kteří se s námi podělí o nejnovější poznatky v léčbě poranění kostí a měkkých tkání od ramene po ruku. Pro zájemce bude také připraven workshop na téma artroskopie ramenního kloubu,“ uvedl Martin Carda, primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

 

V lékařské sekci v průběhu dvoudenní akce zazní více než čtyři desítky přednášek. Rozděleny budou do pěti bloků: loket, předloktí, ruka, rameno, paže – loket. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté Michal Réves z FN Trenčín a Andrew S. Sems z amerického Rochesteru. V úvodní den konference se zároveň bude konat sesterská sekce.

 

VII. Pardubické traumatologické dny se uskuteční pod záštitou České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, primátorky Statutárního města Pardubice Štěpánky Fraňkové, ředitele Pardubické krajské nemocnice, a. s. Tomáše Gottvalda, děkana FZS Univerzity Pardubice Arnošta Pellanta a Krajského edukačního centra POUZP Pardubice.

 

Nemocnice Pardubice