Pardubická KN: Naši cévní chirurgové prezentovali své zkušenosti v zahraničí

17 / 11 / 2014

Cévním chirurgům z Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. se dostalo mimořádného uznání. Uspěli se svou přednáškou v mezinárodní soutěži a vysloužili si pozvání na vědecké sympozium týkající se žilního trombembolismu ve španělské Malaze, kde mohli prostřednictvím vyzvané přednášky prezentovat svou činnost.

 

„Za obor cévní chirurgie byly pro toto vědecké sympozium vybrány pouze dvě přednášky - naše a kardiovaskulárních chirurgů z Panamy. Již tento fakt vypovídá o tom, že i český, potažmo pardubický, cévní chirurg má ve světě co sdělit a je schopen zaujmout dobrými výsledky své práce,“ pronesl Miloslav Pirkl, zástupce primáře oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s., který v Malaze s přednáškou vystoupil.

 

Pardubičtí cévní chirurgové se v letních měsících zapojili do mezinárodní soutěže o nejlepší publikaci s tématikou problematiky hluboké žilní flebotrombozy (vzniku krevní sraženiny v hlubokém žilním systému vedoucí k omezení toku krve žilou) a plicní embolie, kterou vypsala firma ROVI Lab. S.A. Jejich příspěvek natolik zaujal vědeckou radu hodnotící soutěžní publikace, že tato práce byla vybrána jako jedna z nosných pro vědecké sympozium 2nd Edition of Bemiparin in the Clinical Practice, jež se uskutečnilo ve španělské Malaze.

 

Pardubická cévní chirurgie se v programu představila s vyzvanou přednáškou nazvanou „Dlouhodobá léčba nízkomolekulárními hepariny u pacienta s komplikovanou plicní embolií“, jejímiž autory byli primář oddělení Tomáš Daněk a jeho zástupce Miloslav Pirkl. „Naše přednáška komentovala případy komplikovaných plicních embolií, jako jsou souběžné a následné paradoxní embolizace do systémového řečiště nebo koincidentální systémové embolie v průběhu akutní fáze plicní embolie,“ uvedl Miloslav Pirkl. „Paradoxní embolizace je stav, kdy krevní sraženina z žil dolních končetin místo do plic projde defektem v septu mezi pravou a levou polovinou srdce a tudy pak do tepen, například do mozkových nebo končetinových. Souhrou náhod může mít pacient současně jak plicní embolii, tak se mu třeba, například při srdeční arytmii, může vytvořit krevní sraženina v srdci a odtud se opět uvolní do tepenného systému,“ dodal vysvětlení.

 

Právě této problematice se pardubičtí cévní chirurgové věnovali ve své prezentované práci.  „S těmito případy, se kterými se v naší nemocnici jako cévní chirurgové setkáváme, není obecně mnoho zkušeností. Přitom se jedná o extrémně závažná onemocnění. Proto naše přednáška tolik zaujala a vyvolala bouřlivou diskuzi, což nás pochopitelně velmi potěšilo,“ řekl Miloslav Pirkl.

 

Nemocnice Pardubice