Neurochirurgové Krajské zdravotní uspořádali světový kongres v Innsbrucku

12 / 02 / 2017

Nejen v České republice, ale také ve světě slaví úspěchy renomovaní lékaři Krajské zdravotní, a. s. Důkazem toho je světový kongres „7th International Neurosurgical Winter Congress,“ který proběhl v lednu v Innsbrucku, hlavním městě rakouské spolkové země Tyrolsko. Pořadateli prestižní akce byli operatéři z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Přednosta ústecké neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., uvedl, že kongresu se zúčastnili specialisté neurochirurgové a reprezentanti 24 zemí ze 4 kontinentů světa. „Hovořili jsme o inovacích a nových horizontech v neurochirurgii. Na programu tak byly přednášky a diskuzní fóra předních odborníků v oblasti mozkové ischemie a mozkových bypassů. V této problematice se prosadili především neurochirurgové z Japonska, USA a České republiky. Iktový program je v České republice na vysoké úrovni a aktivita v oblasti mozkových bypassů má u nás dlouhodobou tradici a držíme trend se světovým vývojem jak v diagnostice, tak v technice mikrochirurgických operací,“ řekl přednosta ústecké neurochirurgické kliniky, který předsedal sekci věnované této problematice spolu s prof. Morcosem z Miami, USA, vědeckým sekretářem nejprestižnějších světových kongresů.

 

Tradičně významné byly rovněž sekce o chirurgii baze lební, konkrétně o vestibulárních schwannomech, chordomech a mikrochirurgii mozkového kmene. „Lídři této problematiky byli profesoři, Fukushima z USA, Froelich z Francie a Poulsgaarda z Norska. Vynikající úroveň měly i příspěvky učitelů oboru profesora Zvěřiny z Prahy a profesora Štěňa z Bratislavy. Názory obhajující mikrochirurgický přístup i preference gamma nože byly v rovnováze,“ doplnil prezident kongresu prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Neurochirurgové se také věnovali problémům páteřní chirurgie a nádorům míchy, zde je třeba vyzdvihnout přednášky prof. Thomého z Rakouska, prof. Zengy z Itálie a velmi podnětné bylo sdělení prof. Wahjoepramona z Indonézie. Velký rozvoj je patrný i v oblasti léčby mozkových aneurysmat, zde dominoval prof. Lanzino z Mayo Clinic v USA a prof. Schaller ze Švýcarska. Ústecká lékařka MUDr. Alena Sejkorová prezentovala výsledky multicentrické studie anauryzmat tří center z pracovišť v Ústí nad Labem, Mayo Clinic v USA a Innsbrucku.

 

V globální sekci přednášející zmínili problémy neurochirurgické péče z pohledu celé planety. „Před čtyřmi lety vznikla mezinárodní organizace, která se snaží řešit dostupnost péče v rozlehlých a zaostalých státech Afriky a Asie. O rozpočtu a plánech těchto aktivit referoval doktor Park z Bostonu. Kongres byl vynikající přehlídkou současných možností a limitů neurochirurgie a příbuzných oborů endovaskulární radiologie a radiochirurgie. Pro naší kliniku byl významnou inspirací a zároveň výbornou vizitkou a reklamou pro Krajskou zdravotní, pod ní spadající ústeckou Masarykovu nemocnici a celou Českou republiku,“ zhodnotil světový kongres za pořádající ústecké neurochirurgy prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.