Nemocnice Podlesí: Již po šesté RanDe pro zdravotníky

10 / 06 / 2015

Nemocnice Podlesí, člen skupiny AGEL, pořádá v termínu od 11. do 12. června odbornou konferenci RanDe 2015 zaměřenou na léčbu nehojících se ran a kožních defektů. Šestý ročník akce s mezinárodní účastí proběhne v hotelu Vitality ve Vendryni a je určen všem zdravotníkům, kteří se při výkonu své profese zabývají problematikou hojení ran a ošetřováním nehojících se vředů. Letošní ročník konference se bude konat pod patronací Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), která zde představí své nejnovější doporučené postupy v péči o pacienty s ránou v domácím prostředí.

 

„Tématem akce RanDe nebudou mezilidské vztahy, jak by mohl název napovídat, nýbrž obtížně se hojící rány a vředy na kůži. Nehojícími se ránami trpí sice asi jen dvě procenta naší populace. Pokud bychom ale zohlednili i komplikované akutní rány, které ošetřujeme pomocí stejných pravidel, bude celkový počet problematických ran daleko vyšší. Příkladem témat letošního ročníku konference jsou například ekonomika a klinická efektivita léčby nehojících se ran, nové trendy v použití terapeutických krytí nebo inovace technologií,“ prozrazuje prezident kongresu a lékař Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

 

Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v  hojení ran, rozšíření možností jejich vzdělávání a prohloubení mezinárodní, mezioborové a meziprofesní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny. „Moderní medicína přináší řadu inovací, které postupně nahrazují dříve zažité postupy a úspěšně léčí nemoci, nad kterými již mnozí zlámali hůl. Ruku v ruce s tím se ale stáváme také stále více závislí na přebujelé administrativě, elektronických informačních systémech, takže občas zapomínáme na potřebu otevřené komunikace s pacientem i mezi sebou navzájem. Proto je tu RanDe, které navíc i díky geografické poloze místa konání v severovýchodním cípu České republiky přímo vybízí ke sdílení zkušeností i s kolegy z jiných států,“ popisuje MUDr. Stryja.