Nemocnice pod Petřínem: Přijďte na Jarní lékařský den!

15 / 03 / 2017

Obvodní sdružení České lékařské komory Praha 1 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pořádají Jarní lékařský den pod Petřínem.

 

Seminář na téma Specializovaná lůžková paliativní péče v nemocničním prostředí, datum 22. 3. 2017 od 16.00 hodin, místo konání Vlašská 36, Praha 1 – AULA přístup z parkoviště.

 

Program

1. Marková, P.: Čím žije a jak pracuje naše paliativní oddělení?
2. Šafářová, R.: Jaký pacient je indikován k přijetí na paliativní oddělení?
3. Kunertová, O.: Psychická podpora v průběhu paliativní péče.
4. Drábek, F.: Naděje v paliativní péči
5. Marková, M.: Paliativní péče v ČR.
6. Diskuze závěrem

 

Seminář je určen pro lékaře, zejména pro praktické lékaře a poliklinické specialisty. Předpokládaná doba trvání semináře je 2 hodiny. Seminář bude oceněn 2 kreditními body ČLK vsystému celoživotníhovzdělávání. Po skončení semináře je zajištěno občerstvení. Přihlašování do 20. března: Registrace na: www.nmskb.cz - Vzdělávání - Přihláška - Seminář se koná v AULE nemocnice a je bezplatný. Dopravní spojení: autobus č. 192.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

MUDr. Jan Švejda, náměstek LPP