Nemocnice Pardubice: XIV. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány

18 / 01 / 2016

Již počtrnácté se bude konat celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, jehož spolupořadateli jsou Nemocnice Pardubického kraje – Pardubická nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Bude se konat ve dnech 21. a 22. ledna 2016 v kongresovém centru pardubické Univerzity. Letošní ročník má ústřední téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ a koná se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a rektora Univerzity Pardubice Miroslava Ludwiga.

 

„Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky v problematice hojení ran. Právě k tomuto účelu slouží náš každoroční kongres. Podporuje mezioborovou spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory,“ řekl Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

 

Na kongres se opět sjedou přední čeští a slovenští specialisté, které stejně jako při minulých ročnících doplní zahraniční hosté. Letos svá sdělení přednesou i špičkoví odborníci z Velké Británie, Německa, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Polska. „Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále je určen pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak z domácí péče,“ poznamenal primář Bureš a dodal: „Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako například infekce. V programu jsou ale i přednášky zaměřené vysoce specializovaně. Navíc budou v průběhu kongresu představeny nové materiály a první klinické zkušenosti.“

 

S přednáškami vystoupí i lékaři z Nemocnice Pardubického kraje. Svá sdělení přednesou odborníci z Geriatrického centra Pardubické nemocnice a LDN Chrudimské nemocnice. V programu je zastoupena rovněž katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

 

Zájem o kongres České společnosti pro léčbu rány a o tuto problematiku má neustále stoupající trend. Podobně jako při předchozích ročnících budou i letos přednášky probíhat z počátku paralelně na dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly. V přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy a sympózia k jednotlivým tématům. „Tentokrát začneme s workshopy a sympózii dříve, ještě před třetí hodinou. Přednášky v posluchárně A2 budou paralelně přenášeny do posluchárny A 10. Tím se snažíme pokrýt možný velký zájem posluchač,“ uvedl primář Bureš.

 

Nemocnice Pardubice