Nemocnice Liberec: Seminář o onkologické péči

07 / 01 / 2014

Výsledky projektu I-COP zaměřeného na vyhodnocení stavu onkologické péče a výskytu jednotlivých diagnóz v Libereckém kraji představí ve středu na semináři v Krajské nemocnici Liberec ředitel Institutu biostatiky a analýzy Masarykovy univerzity v Brně dor. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. spolu s přednostou onkocentra MUDr. Jiří Bartoš, MBA.

 

Projekt probíhal v uplynulých dvou letech z evropských financí a jeho závěry jsou průběžně vyhodnocovány. „Díky těmto informacím dokážeme velmi přesně ilustrovat stav péče o onkologicky nemocné, další trendy ve výskytu jednotlivých diagnóz a predikci úspěšnosti,“ kontatoval přednosta libereckého onkocentra MUDr. Jiří Bartoš, MBA.

 

Přehled jednotlivých onkologických diagnóz, které se v Libereckém kraji nejčastěji u pacientů vyskytují, se tak podle přednosty Bartoše příliš neliší od zbývajících částí České republiky. „Jedná se zejména o karcinom prsu u žen, kolorektální karcinom - tedy nádorů tlustého střeva a konečníku - u obou pohlaví, nádory plic, urologické malignity. U nádorů ledvin je Česká republika na první místě ve světě,“ upřesnil přednosta onkocentra. Přibývá i nádorových onemocnění prostaty u mužů anebo nádorů slinivky břišní. Podle přednosty Bartoše se některé diagnózy se v libereckém onkocentru léčí méně – gynekologické nádory a naopak jiné v daleko širší míře například urologické nádory.

 

V této souvislosti však upozorňuje, že s ohledem na současné zázemí onkologického centra a jeho výrazně omezené možnosti, hrozí odchody některých pacientů na modernější pracoviště. „Bohužel nemůžeme nyní konkurovat moderním pracoviští, protože naši klienti ani personál nemají adekvátní zázemí 21. století. Chybí nám jedna z modalit léčby - brachyterapie, v oblasti diagnostiky PET/CT, i v mnoha dalších oblastech je co zlepšovat. Ve stávajících prostorech to však dlouhodobě není fyzicky možné,“ nastínil přednosta Bartoš, který jako jeden z členů Kolegia primářů dlouhodobě upozorňuje na nezbytnost urychlené diskusi o dalším rozvoji liberecké nemocnice a vyření stávající situace. „S představou, že bychom v kraji neměli onkocentrum anebo jen výrazně omezené, se nechceme v KNL smířit. To je ale úkol pro všechny,“ uzavřel přednosta MUDr. Jiří Bartoš, MBA.

 

Nemocnice Liberec