Luže-Košumberk: Konference seznámí odborníky s novou metodou KODYVERT

05 / 04 / 2014

V rehabilitaci dětských pacientů využívá Hamzova léčebna v Luži-Košumberku unikátní novou metodu KODYVERT, kterou léčebna sama rozvinula. Metoda urychluje a zkvalitňuje léčbu dětských pacientů.

 

Tuto metodu zařazujeme u pacientů do léčebného plánu. Postup je proto plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, bez finanční náročnosti na rodinu dětského pacienta.
Odborná konference 1. košumberský den spolu s představením nové metody KODYVERT se koná dne 10. dubna od 10 hodin v Konferenčním sálu Hamzovy léčebny v Luži - Košumberku.

 

Hamzova léčebna, největší odborný rehabilitační ústav v ČR, začala v roce 2013 užívat zcela novou metodu, tzv. dynamickou vertikalizaci v závěsu s názvem KODYVERT. Tato metoda přináší dětem novou pohybovouzkušenost, nový podnět, možnost zažít pozici ve stoji. Postup je bez rizika pádu se zajištěním ve speciálně vyvinutých pomůckách, které děti dobře akceptují a obavy z pádu umějí brzy odbrzdit, díky pocitu pevné opory.

 

Celý program odborné konference vychází z motta HL "Posadit - postavit - udělat krok". Toto je i hlavní cíl léčby v Hamzově léčebně pro všechny pacienty s různým poškozením pohybového systému ať již vrozeným nebo po onemocnění nebo stavem po operaci či po úrazu.