Lékařům v Krajské zdravotní přednášel profesor Pavel Pafko

22 / 02 / 2017

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol přednášel ve středu 15. února 2017 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu "Osobnosti české medicíny" zahájeném na jaře loňského roku vystoupil s tématem "Komunikace"."Zdá se mi, že komunikace mezi zdravotníky a pacienty na jedné straně, a mezi zdravotníky samotnými, není dobrá a nevyvíjí se optimálním způsobem. Vnímám snižující se empatii k pacientům, i když je to věc samozřejmě individuální. Připadá mi, že kolegialita je dost významně poznamenaná ekonomikou. Jak dobře víte, co je ekonomické, často není etické. A co je etické, bohužel není ekonomické. Nejsem psycholog, ale jsem člověk z praxe, který padesát let pracuje jako lékař, a tak chci ukázat jisté zamyšlení - žádné novinky v komunikaci nejsou, aby se lidé zamysleli nad tím, jak komunikovat s pacienty," přiblížil před zahájením své přednášky profesor Pavel Pafko téma, s nímž do Ústí nad Labem přijel.

 

"Pan profesor Pafko je jedním z předních reprezentantů hrudní chirurgie v naší zemi, stál u zrodu transplantace plic v Česku a je to člověk známý originálními názory. Tématem přednášky je komunikace, věc nesmírně důležitá. Jsem rád, že si ji kolegové přišli poslechnout v hojném počtu. Každodenní součástí mé práce je řešení stížností. Než na léčebné postupy jich je stále víc a více na komunikaci, a to nejen s pacienty, ale v poslední době i na zhoršující se komunikaci mezi námi zdravotníky. Proto je potřeba se jí věnovat, učit se jí, a tak jsem za příspěvek pana profesora velmi rád," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který posluchačům přiblížil historii pneumologie a hrudní chirurgie v ústecké nemocnici, oborů, které jsou profesoru Pavlu Pafkovi blízké.