Lékařům v Krajské zdravotní přednášel profesor Jan Pirk

10 / 11 / 2016

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), přednášel v úterý 8. listopadu 2016 ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ). V cyklu „Osobnosti české medicíny“ zahájeném na jaře letošního roku vystoupil před zaplněným sálem posluchárny VIKZ s tématem „Srdeční selhání – epidemie vyspělého světa“.

 

„Budu zde přednášet převážně mladým doktorům, kterým chci ve své přednášce ukázat, že si vybrali krásné a náročné  zaměstnání a že to vůbec nemají složitější než my, když jsme byli mladí. Chci ukázat na velmi častém onemocnění, jakým je srdeční selhání, že v rámci jednoho onemocnění si mohou vybrat z širokého spektra jakýkoliv obor, který je baví – od financování, přes životní styl, katetrizaci, operaci až po hospic,“ přiblížil před zahájením své přednášky profesor Jan Pirk.

 

„Jsem velice rád, že dnes mezi nás zavítal pan profesor Pirk, kterého považuji za jednu z nejvýraznějších postav současné české medicíny. Jsem rád, že přijel do nemocnice, kde má kardiologie dlouhou tradici, která vždy přesahovala význam tohoto regionu - prvním poválečným kardiologem v naší nemocnici byl Max Winternitz, který jako první na světě popsal na EKG tzv. P pulmonale,“ řekl MUDr. Josef Liehne,ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Po skončení přednášky si prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., prohlédl Kardiologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v doprovodu jejího přednosty prof. MUDr. Pavla Červinky, FESC, FSCAI, a MUDr. Josefa Liehneho.