Krajská zdravotní uspořádala seminář a konferenci sester

06 / 12 / 2016

Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. - Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory v Ústí nad Labem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádala Krajský traumatologický seminář a Odbornou konferenci všeobecných sester. Nad akcí, která se na začátku prosince konala v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Přednášející se ve svých vystoupeních zaměřili na téma "Méně častá poranění a komplikace".

 

Na programu lékařské sekce bylo celkem 19 přednášek. Jejich témata pokryla celou oblast končetinové traumatologie. Přednášet přijeli do Ústí nad Labem i lékařští specialisté ze spolupracující univerzitní kliniky v Drážďanech. V sesterské sekci se účastnice konference věnovaly mimo jiné úrazům v dětské traumatologii, popáleninám či korzetoterapii.

 

Konferenci zahájil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. "Jsem rád, že traumatologická klinika pořádá tyto pravidelné semináře a jsme pyšní na to, že jde o jednu z mála klinik, která je v těsném kontaktu i se zahraničními pracovišti. Klinika úrazové chirurgie se podílí také na výzkumné, vědecké a publikační činnosti a její lékaři jsou každoročně oceňováni nejen v rámci ústecké Masarykovy nemocnice, ale také celé Krajské zdravotní," zdůraznil MUDr. Josef Liehne. Zároveň oznámil, že k 1. lednu 2017 vznikne na klinice nové artroskopické centrum.

 

"Vysoká účast lékařů z ústeckého regionu i mimo něj a kvalita přednášek svědčí nejen o trvajícím zájmu lékařů  o traumatologii, ale i o mimořádné úrovni poskytování péče poraněným pacientům v Masarykově nemocnici," uvedl MUDr. Petr Obruba z Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. - Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem lékařské sekce.

 

"Jsem ráda, že o Odbornou konferenci všeobecných sester, jejíž pátý ročník letos proběhl, je každý rok větší zájem, což také dokládá účast 123 sester během přednáškového odpoledne. Přednášky, které jsme měli možnost vyslechnout, byly velice kvalitní a svým obsahem mohou být odrazovým můstkem pro jiná oddělení," zhodnotila akci Ing. Bc. Soňa Brabcová ze stejné kliniky, odborný garant sesterské sekce konference.