Krajská zdravotní uspořádala Krajskou dermatovenerologickou konferenci

07 / 04 / 2017

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Českou lékařskou komorou uspořádalo Krajskou dermatovenerologickou konferenci. Ústecké dermatovenerologické oddělení s několika všeobecnými a odbornými ambulancemi a lůžkovou částí zajišťuje základní i specializovanou péči o pacienty s chorobami kožními a pohlavními v regionu Ústeckého kraje.

  

Mezi přednáškami na konferenci, která se uskutečnila v pátek 31. března 2017 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,  v ústecké Masarykově nemocnici, byly například Xolair v léčbě chronické spontánní urtikárie - naše dvouleté zkušenosti, Biologická léčba a HPV infekce, Kožní nežádoucí účinky anti-EGFR terapie či Repetitorium celkové léčby psoriázy.

 

"Letošní desátý ročník naší odborné konference proběhl úspěšně. Zúčastnilo se celkem 77 lékařů, sester a zástupců farmacie. Paletu našich odborných dermatologických přednášek jsme obohatili poprvé také o tematiku etickou, které se zhostil  přednosta  Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., s přednáškou Kdo je člověk,.na vyprávění příběhů záleží," zhodnotila letošní krajské setkání MUDr. Olga Filipovská, primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.

 

"Děkuji paní primářce Filipovské a jejímu kolektivu za zorganizování této již tradiční významné odborné akce. Jsem rád, že se naše kožní oddělení může prezentovat svými výbornými výsledky," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.