Krajská zdravotní uspořádala konferenci „Bez laboratoře se neobejdete“

02 / 03 / 2017

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., 2. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která se konala 22. února 2017 v kinosále mostecké nemocnice, představila obory biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou ve zdejší nemocnici spojeny do jediného Oddělení laboratorního komplementu.

 

Vysoce odborný program nabídl zajímavé spektrum přednášek z těchto oborů laboratorní diagnostiky, které jsou pro klinickou nemocniční část již běžné a nepostradatelné. Přednášející odborníci na konferenci přiblížili témata např. Zásady správného odběru moče pro vyšetření močového sedimentu, Role onkologických markerů při diagnostice bronchogenního karcinomu, Stanovení citlivosti na antibiotika v mikrobiologické laboratoři nebo Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu.

 

„V loňském roce deklarovali specialisté z laboratorního komplementu potřebu se scházet a nyní uspořádali druhý ročník své konference. Předpokládám proto, že příští rok se zde sejdeme na třetím ročníku a budeme už moci hovořit o hezké tradici. Je dobré, že se takové akce, jako je konference „Bez laboratoře se neobejdete“, konají i jinde než v ústecké Masarykově nemocnici,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

„Setkání se zúčastnilo 98 přihlášených zájemců a vysoce odborným programem z oblasti laboratorní diagnostiky navázalo na úvodní ročník. Nastavenou úroveň konference se budeme snažit udržet i v příštím roce,“ uvedla po skončení druhého ročníku akce Ing. Eva Herkommerová, Ph. D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., která byla odborným garantem konference.