Krajská zdravotní pořádá „4. Děčínský den komplexní interní péče“

10 / 10 / 2016

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou unií (POUZP) pořádá na děčínském zámku „4. Děčínský den komplexní interní péče“. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Odbornou konferenci finančně podpořilo statutární město Děčín a Ústecký kraj. Odbornými garanty „4. Děčínského dne komplexní interní péče“ jsou MUDr. Daniela Kallmünzerová zmocněná k zastupování primáře děčínského interního oddělení a lékař MUDr. Antonín Novák.

 

Témata přednášek se zaměří na oblasti týkající se tohoto lékařského oboru včetně situací z praxe. Přednášející rovněž představí nové možnosti léčby i využívání moderních zobrazovacích metod v dané oblasti.

 

Slavnostní zahájení konference proběhne ve čtvrtek 13. října 2016 od 14.00 hodin, v Knihovním sále Zámku Děčín, Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1.