Konference Respiratory Forum 2016 ve znamení interaktivity a multioborovosti

06 / 12 / 2016

Dvoudenní mezioborová konference Respiratory Forum 2016 se již podruhé uskutečnila v Praze. Celkem jedenáct předních odborníků respirační medicíny se zaměřilo na problematiku astmatu a kašle. Na konferenci se setkalo více než 200 lékařů z České a Slovenské republiky. Řada dalších využila živého online přenosu této odborné akce. Respiratory Forum 2016 proběhlo ve znamení interaktivity, diskusí, hlasování, sdílení názorů i zkušeností.

 

V pátek 25. 11. a v sobotu 26. 11. 2016 se v Praze odehrála odborná konference Respiratory Forum 2016. Letošní ročník přivítal pneumology a alergology nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Respiratory Forum 2016 proběhlo v duchu interaktivity, diskusí a sdílení názorů mezi odborníky různých specializací. Nově byla využívána aplikace Sli.do, s níž aktivně pracovala více než polovina přítomných. Umožnila lékařům okamžitě reagovat a komentovat probíhající přednášky, pokládat dotazy i odpovídat na řadu anketních otázek, které byly součástí odborných prezentací. Lékaři měli také nově možnost využít živého online přenosu a plný obsah konference sledovat na www.respiforum.cz, což uvítali zejména odborníci ze Slovenska.

 

Tematika a koncepce letošního setkání, které nabídlo komplexní mezioborový pohled na problematiku astmatu a kašle, zaujaly více než 200 odborníků. „Těší mne narůstající zájem o konferenci Respiratory Forum, kterou považuji za velmi kvalitní a profesionální příležitost ke vzdělávání i k budování odborné diskuse mezi pneumology i alergology navzájem, což je pro naši praxi důležité,“ říká doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., z Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice v Plzni, který předsedal pátečnímu bloku zaměřenému na Astma pro rok 2017.

 

Páteční odborný program se soustředil na tematiku astmatu, která byla probrána v rámci čtyř přednášek. Přítomní byli obeznámeni s výsledky aktuální dotazníkové studie FOSCA, jež pro ně představovala zajímavý vhled na současnou úroveň diagnostiky a léčby astmatu v České republice. Dále byly z širšího pohledu představeny nejnovější poznatky o astmatu s ohledem na jeho vývoj od dětského věku až po dospělost. Přednáška  „Užívá Váš pacient léky, které mu předepíšete?“ přinesla mimořádně nezvyklý pohled na reálnou situaci v užívání léků pacienty. Nechyběla ani úzce specializovaná přednáška o biologické léčbě obtížně léčitelného astmatu, která představila přínos připravovaných nových přípravků v této oblasti.

 

Sobotní program byl věnován multioborovému pohledu na kašel. Výsledkem byl výjimečný prostor pro diskusi a sdílení zkušeností napříč šesti různými specializacemi, které přinesly šest přínosných sdělení. Odborníci alergologicko-pneumologické specializace se soustředili na diagnostiku kašle a nejnovější praktická doporučení v této oblasti. Kromě klinického pohledu na chronický kašel zaujala rovněž přednáška věnovaná patofyziologii. Velmi zajímavým a osvěžujícím pojednáním byla prezentace z oblasti ORL o mimojícnových projevech refluxní choroby. Jako další aspekt problematiky kašle byly infektologem pojednány infekční příčiny kašle a jeho léčba. Cyklus přednášek zakončil přehled současných i vyvíjených farmakoterapeutických možností v léčbě kašle.

 

„Tematika letošní konference Respiratory Forum 2016 doplněná o inovativní technologie a přístupy vycházela z celoroční komunikace s předními odborníky v respirační medicíně i z přání účastníků předchozího ročníku konference. Věříme, že takováto mezioborová setkání jsou cestou, která bude pro lékaře představovat silný edukační potenciál a příležitost k odborné diskusi,“ doplňuje Beáta Melichová, PR specialista společnosti Teva.

 

Konferenci Respiratory Forum 2016 zorganizovala společnost Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., ve spolupráci s Českou společností alergologie a klinické imunologie a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Více informací i plný obsah přednášek je k dispozici na www.respiforum.cz.

 

SPOLEČNOST TEVA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je přední světová farmaceutická společnost, která poskytuje vysoce kvalitní, pacientsky orientovaná zdravotnická řešení využívaná miliony pacientů každý den. Se sídlem v Izraeli je Teva největším světovým výrobcem generických léků. S využitím svého portfolia více než 1800 molekul vyrábí širokou škálu generických přípravků v téměř každé terapeutické oblasti. V rámci brandových léčiv má Teva přední světovou pozici v inovativní léčbě poruch centrálního nervového systému, včetně bolesti, stejně jako silné portfolio respiračních produktů. Teva integruje své schopnosti z oblasti generických a brandových léčiv ve své celosvětové výzkumné a vývojové divizi, aby vytvořila nové způsoby, jak řešit nesplněné potřeby pacientů tím, že kombinuje vývoj nových léčiv způsobilých se zařízeními, službami a technologiemi. Čisté výnosy společnosti Teva v roce 2015 byly 19,7 miliard $. Pro více informací navštivte www.tevapharm.com.

 

Respiforum.cz