Konference o zdravotním pojištění migrantů poukázala na nové aspekty

25 / 10 / 2016

V aule Teologické fakulty Jihočeské univerzity se v pátek 21. října 2016 uskutečnila odborná konference s názvem „Zdravotní pojištění migrantů - byznys, hazard nebo solidarita?“.

 

„Cílem konference nebylo pouze opakovat známá fakta, ale upozornit na to, že téma migrace je aktuální nejen pro pojišťovny a neziskové organizace, ale má přesah i do dalších oblastí a oborů,“ řekl Bedřich Jetelina, předseda Asociace pro integraci a zdraví cizinců, která společně s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity konferenci pořádala.

 

Nový pohled na problematiku migrace nastolil úvodní referát proděkana Teologické fakulty Michala Opatrného, který porovnával vnímání vztahu k migrantům z pohledu většinové společnosti a křesťanů. Data získaná jeho výzkumem potvrdila, že křesťanská hodnotová organizace vede obyvatele České republiky k výrazně vstřícnějším postojům vůči migrantům, než je průměr společnosti.

 

Roman Odložilík z Ministerstva zdravotnictví pak účastníky konference seznámil s právními úpravami zdravotního pojištění cizinců a obchodní zástupci ERGO pojišťovny Yuriy Keniz a Iryna Hafiychuk přednesli referát o konkrétních postupech pracovníků pojišťovny při práci s cizinci. Poukázali i na některé problémy v této práci, k nimž pak z hlediska neziskové organizace dala stanovisko i vedoucí Poradny pro cizince a migranty Diecézní Charity v Českých Budějovicích Iveta Mikulenková. Téma pak doplnil pohled Asociace pojišťoven, se kterým vystoupil předseda pracovní skupiny pro cizince České asociace pojišťoven Robert Kareš.

 

Konferenci uzavřel referát rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machuly. Ten se zaměřil zejména na to, co vlastně znamenají tradiční křesťanské hodnoty, kterých se v současnosti dovolává snad každý. Zdůraznil, že tradiční křesťanský pohled ve vztahu k migrantům neznamená a ani nikdy neznamenal necitelné odmítání pomoci, ovšem ani bezbřehé a sebezničující rozdávání.

 

“V nejbližší době se chystáme zpřístupnit záznamy všech referátů na YouTube kanálu Teologické fakulty a připravujeme rovněž odbornou publikaci, jejíž jádro budou tvořit právě referáty z konference,” řekl Jetelina.

 

Asociace pro integraci a zdraví cizinců je nezisková organizace, která si mimo jiné klade za cíl vytváření příležitostí pro dialog všech, kteří ve zdravotním pojištění cizinců působí. Základní fakta o asociaci najdete na webových stránkách www.izdrac.cz.