Konference o problematice péče o pacienty oddělení hrudní chirurgie

13 / 12 / 2016

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory v Ústí nad Labem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádalo odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2016“.

 

Nad akcí, která se uskutečnila v úterý 6. prosince 2016 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Odborníci si připravili přednášky na témata „Rok 2016 na oddělení hrudní chirurgie“,  „Využití CTC u pacientů s karcinomem plic“, „Jsme při čtení rdg dost pozorní?“ a  „Pneumoperitoneum v diferenciální diagnostice brániční kýly“.  V dalším bloku se přednášející věnovali tématům „Změny ventilačních funkcí u pacientů po resekci plic“, „Letem světem hrudníkem“ a „Cytologicko-energetické monitorování u pacientů s pleurálními výpotky“.

 

„Konference se koná již 13. rok a její význam spočívá hlavně v tom, že se alespoň jedenkrát za rok setkáváme se všemi spolupracujícími odbornostmi, jejichž pracovníci se podílejí na péči o naše společné pacienty. Předáváme si tak cenné informace nejen o výsledcích naší celoroční práce, ale i o novinkách, které v našem oboru hrudní chirurgie zavádíme, abychom tak zlepšili dlouhodobé výsledky naší práce. Jsme rádi, že konference se zúčastňují i lékaři a sestry plicních oddělení a plicních středisek z naší spádové oblasti. Především pro ně je konference určena, protože jsou to oni, kdo k nám pacienty odesílají,“ vysvětlil hlavní cíle tohoto setkání MUDr. Ivan Staněk, MBA.

 

„Mezi nejvýznamnější novinky v oboru hrudní chirurgie jistě patří provádění velkých resekčních výkonů miniinvazivní cestou, stejně jako tomu bylo zavedením laparoskopického přístupu před lety v oblasti břišní chirurgie. Obdobně i v hrudní chirurgii se před třemi čtyřmi roky v České republice začalo operovat torakoskopickým přístupem a počet takto provedených lobektomií, tedy odstranění plicního laloku, dramaticky roste. My se tomuto trendu musíme přizpůsobit, protože pacienti právě takové zákroky budou zanedlouho vyžadovat. V Česku se už na mnoha pracovištích provádí a na tom našem v ústecké Masarykově nemocnici samozřejmě nechceme, aby nám ujel vlak,“ upozornil MUDr. Ivan Staněk, MBA, na trend, o němž s kolegy diskutoval.