KNTB Zlín: Mezinárodní konference o vzdělávání zdravotních laborantů

25 / 06 / 2014

Ve dnech 7. až 9. července 2014 se ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati (KNTB), uskuteční 3. Mezinárodní konference o celoživotním vzdělávání zdravotních laborantů v EU. Akce se uskuteční v rámci programu celoživotního učení Evropské Unie Leonardo da Vinci a jejím organizátorem je oddělení klinické biochemie KNTB.

 

„Prudký vývoj nových poznatků a technologií ve zdravotnictví vede k nezbytnosti celoživotního vzdělávání všech zdravotnických pracovníků. V rámci projektu ‚Enhace it‘ dochází k výměně zkušeností ohledně systému a forem vzdělávání v jednotlivých státech. V projektu je pět partnerů a každý vytvoří jednu vzdělávací aktivitu. Každá pak proběhne u všech partnerů,“ řekl primář OKB Tomáš Šálek.

 

Laboranti, kteří vzdělávací aktivitu absolvují, získají také kredity celoživotního vzdělávání. „Pro naše laboranty je hlavně zajímavé mezinárodní porovnání možných způsobů vzdělávání,“ zdůraznil primář.

 

Sdělil, že byla vytvořena internetová stránka www.enhanceit.eu, která se zabývá celoživotním vzděláváním laborantů. Zmínil také cíle projektu, kterými jsou:
Rozpoznat klíčové prvky dobré praxe celoživotního vzdělávání laborantů
Definovat standardy Evropské kvality a kritéria hodnocení celoživotního vzdělávání
Vytvořit rámec prozahrnutí reflektivní praxe v celoživotním vzdělávání
Vytvořit doporučení pro evropské nemocnice pro organizaci vzdělávacích aktivit
Vytvořit pět vzorových aktivit celoživotního vzdělávání

 

Partnery v projektu jsou oddělení klinické biochemie KNTB, University of Wolverhampton, United Kingdom, Pathology department of the mater Dei Hospital in Malta, Horvath and Dubecz Consulting, Ltd (maďarská vzdělávací organizace) a Croatian Metrology Society (Chorvatská metrologická společnost).

 

Krajská nemocnice T. Bati