KNTB Zlín: Konference Valašské srdce 2014 se zúčastnilo 160 kardiologů a internistů

16 / 06 / 2014

Zhruba 160 kardiologů, internistů a kardiologických sester se zúčastnilo 13. ročníku odborné konference Valašské srdce 2014, která se uskutečnila v sobotu 14. června ve Velkých Karlovicích. Na programu bylo téměř 20 přednášek. Hlavním organizátorem akce bylo Kardiovaskulární centrum pro dospělé Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně.

 

„Kolegy jsme samozřejmě informovali o dění v našem kardiovaskulárním centru – jak se nám daří přibližovat péči o nemocné k cílovému rozsahu, který je dán typem našeho centra. Seznámili jsme je s novinkami, mezi které patří používaná diagnostika a léčba plicní hypertenze nebo diagnostika syndromu spánkové apnoe, již provádí plicní oddělení KNTB a která souvisí s některými kardiologickými onemocněními. Dále to byly novinky v angiologii a kardiochirurgii,“ sdělil primář kardiovaskulárního centra KNTB a předseda organizačního týmu Zdeněk Coufal.

 

Mezi přednášejícími byli mj. profesor Miloš Táborský z FN Olomouc, budoucí prezident České kardiologické společnosti, profesor Vladimír Lonský – přednosta kardiochirurgické kliniky FN Olomouc nebo ředitel centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno docent Petr Němec.

 

Spolupořadateli konference bylo okresní sdružení České lékařské komory ve Zlíně a Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech a Moravy.

 

KNTB Zlín