Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice pořádá 13. Kardiologický den

19 / 10 / 2016

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy 13. ročník tradiční odborné konference Kardiologický den s doprovodnou výstavou zdravotnických firem.

 

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patří mezi prestižní kardiovaskulární centra v České republice. Obyvatelům Ústeckého kraje poskytuje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. Pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph. D., FESC., FSCAI , vzniklo moderní kardiologické pracoviště, vybavené nejmodernější technikou. Velkým přínosem bylo zahájení nepřetržité činnosti katetrizační laboratoře a s tím spojené léčby zejména akutního infarktu myokardu, který je i v dnešní době hlavní příčinou úmrtí v České republice.

 

Konference proběhne ve čtvrtek 20. října 2015 od 08:50 hodin, v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem.

 

ODBORNÁ TÉMATA V PROGRAMU

Blok 1 (od 9.00 hodin)
Srdeční selhávání z pohledu nových ESC doporučení
Antiagregační léčba před STEMI ve světle nových poznatků
Bezelektrodové stimulátory, jdeme správnou cestou?
1. přímý přenos z katetrizačního sálu (MitraClip) 

Blok 2 (od 11.15 hodin)
Novinky v doporučeních pro KPCR 2015
Pacient s akutním koronárním syndromem v přednemocniční péči
Léčba STEMI v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
2. přímý přenos z katetrizačního sálu (TAVI) 

Blok 3 (od 13.30 hodin)
Novinky v léčbě rezistentní hypertenze
Trombolýza u plicní embolizace. Kdy?, Co?, Jak? (kazuistika)
EKG kvízy – zajímavé EKG nálezy z běžné praxe 

Blok 4 (od 14.30 hodin)
Výsledky TAVI v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici, o. z.
Naše zkušenosti s perkutánní léčbou mitrální insuficience kardiostimulátorů a ICD přístrojů
Diskuze

 

SESTERSKÁ SEKCE

Blok 1 (od 9.00 hodin)
Kardio JIP versus Katlab: práce z pohledu sestry
Chlopeň LOTUS a organizační management při implantaci
Naše zkušenosti s implantací podkožního defibrilátoru S-ICD
Příběh z ciziny
Diskuze
1. přímý přenos z katetrizačního sálu (MitraClip)

Blok 2 (od 11.00 hodin)
Medicínské právo v praxi – kazuistiky
Diskuze 

Blok 3 (od 13.15 hodin)
Závislost a škodlivé užívání...
Domácí násilí očima dětí
Když den má více jak 24 hodin
Žiji se zdravotní sestrou
Člověk za hranicemi svých sil – co dokáže hlad
Diskuze

 

Odbornými garanty konference jsou
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Květoslava Hlavatá, vrchní sestra Kardiologické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.