Kam kráčí české porodnictví? – aneb Klíčem ke změně jste vy, rodiče

18 / 05 / 2016

V pondělí začal Světový týden respektu k porodu. Také letos jde o příležitost k setkání všech, kdo si kladou otázku: Kam kráčí české porodnictví?

 

Mé tělo, mé dítě, mé rozhodnutí. To je nejen název přednášky Marisy Alcalá, porodní asistentky z Latinské Ameriky se čtyřicetiletou praxí, ale ústředním motivem celého letošního Světového týdne respektu k porodu. Hnutí za aktivní mateřství pořádá při této příležitosti Festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Jedna z přednášejících, porodní asistentka, Marie Vnoučková, tuto událost komentuje: „Již jedenáctý ročník festivalu si získává nové a nové stoupence z řad současné generace rodičů. Po tolika letech konání festival neztratil nic na své aktuálnosti, jsem ráda, že má stále větší a větší mediální pozornost a narůstá jeho význam.“  Světový týden respektu k porodu letos nabízí i nový rozcestník akcí po celé České republice www.svetovytydenrespektukporodu.cz.

 

Světový týden respektu k porodu si k dnešku opravdu získal svůj respekt. Důkazem toho je podpora Magistrátu, který akci zaštiťuje, a dále primátorky Adriany Krnáčové, která opatřila nový dotisk brožury s názvem Cesty ke spokojenému porodu úvodním slovem: „Je moc dobře, že vznikají publikace jako je tato a posléze i festivaly, které dávají nastávajícím rodičům možnost se k tomuto novému a trochu náročnějšímu životnímu období něco užitečného dozvědět. Z vlastní zkušenosti vím, že v tomto případě je každá rada cenná.“

 

Unie porodních asistentek spolu s Ligou lidských práv zveřejnila v neděli 15. května výzvu Dopis zdravotním pojišťovnám - Chci odbornou a respektující péči porodní asistentky. Během prvních dvanácti hodin výzvu podepsalo více než 250 lidí. „Podle zahraničních výzkumů je péče porodní asistentky pro zdravé těhotné ženy nejen finančně nejefektivnější, ale také má nejlepší zdravotnické výsledky“, vysvětluje Kateřina Hájková Klíčová. Organizátorky výzvy usilují o to, aby byla primární péče porodních asistentek hrazena z veřejného zdravotního pojištění, podobně jako péče ambulantních gynekologů a praktických lékařů.

 

Mezi stálými tématy festivalu – bezpečí, svoboda a zdravá péče – si získává největší pozornost téma porodních domů. Jejich vznik v České republice jako alternativu k porodům v porodnici považuje za prospěšný krok také Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy. „Rád bych se zasadil o zahájení rozhovorů a odborných diskusí na toto téma, které přispějí ke zlepšení zdravotní péče a vůbec  kvality života nás všech“, říká Miloš Růžička/ STAN.

 

Hnutí za aktivní mateřství v této souvislosti připomíná, že Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) vydal svá závěrečná doporučení pro Českou republiku. Výbor vládu mimo jiné vyzývá k tomu, aby zajistila reálnou existenci a dostupnost porodních domů s péčí porodních asistentek. V Praze existuje takový porodní dům – Porodní dům u čápa, a to od roku 2003, vzhledem k legislativním podmínkám v něm však nelze rodit.  Nedávno také vznikla Asociace pro porodní domy a centra APODAC. Iniciativ, které se snaží založit porodní dům, je v České republice několik.

 

Ke svobodné volbě je jednou z nejdůležitějších podmínek informovanost. Počátkem května uvedli v provoz Barbora a Jakub Fafílkovi a další autorky a autoři?  nový web //jsemtehotna.eu. Web navazuje na informativní leták Jsem opravdu těhotná!, který vytvořila pracovní skupina Porodnictví při České ženské lobby. Tým webovek jsemtehotna.eu téma letáku dál rozvíjí. Na stránkách se zaměřili na cíl shromáždit zásadní informace, které nastávající matky a otcové mohou potřebovat, a to v ucelené formě. „Při mém vlastním těhotenství jsem se nebyla schopná zorientovat v informačních zdrojích a vůbec jsem   nevěděla odkud a jaké informace čerpat. Všechny ženy, které jsme se podílely na tvorbě tohoto webu, jsme měly dobrou zkušenost s vlastním porodem, přičemž jsme rodily různým způsobem na různých místech - některá přirozeně v porodnici, jiná doma, jiná císařským řezem, který měl své zdravotní odůvodnění. Všechny jsme byly spokojené díky tomu, že jsme byly informované a věděly jsme, co chceme. To, co jsme o těhotenství a porodu nastudovaly, jsme chtěly předat dál. Vytvořily jsme soubor klíčových informací podložených vlastními zkušenostmi, který má pomoci ke spokojenému těhotenství, porodu a šestinedělí i ostatním ženám, ať už to pro každou z nich konkrétně znamená něco jiného. Máme z řad čtenářek velmi dobré reakce, především oceňují možnost přehledně se zorientovat v kvalitních netendenčních informacích a najít svou vlastní cestu těhotenstvím, porodem a šestinedělím,“ sdělila Bára Fafílková.?

 

Webové stránky provozuje také biostatistička Markéta Pavlíková. Web //www.biostatisticka.cz/ funguje již třetím rokem a svým čtenářům z řad rodičů, novinářů i zdravotnických profesionálů přináší komentované závěry vědeckých výzkumů v péči v mateřství, vlastní analýzy českých dat o porodní péči, studijní materiály k přednáškám o péči založené na důkazech i reakce na zprávy v médiích. Spolu s Jarmilou Hnilicovou (//jaksekderodi.cz) se aktivně zasazuje o zveřejňování výsledků porodnické péče jmenovitě podle jednotlivých zdravotnickách zařízení - což je běh na dlouhou trať, který si ale získává stále širší podporu veřejnosti.

 

„Světový týden respektu k porodu je jedním z osvědčeným způsobů, jakým se informace k veřejnosti dostávají. Pro mě osobně bývají nejzajímavější panelové diskuse, kterým se i díky skvělému výběru hostů daří dobře vystihnout témata, která jsou pro rodiče a jejich budoucí děti důležitá,“ podotkla Markéta Pavlíková.

 

Jednoznačně nejdůležitější pro festival však je podle organizátorky Petry Sovové veřejnost. „Bez vás, kdo budete respektující péči důsledně vyžadovat, nemůže k zásadním změnám dojít. Dotazy, podávání zpětné vazby a tlak ze strany informovaných, sebevědomých rodičů jsou to, co vytváří respektující, zdravou péči. Ráda bych, aby si i ženy ve Střední Evropě uvědomily, že jde skutečně o jejich tělo, jejich dítě – a jejich právo rozhodovat o okolnostech, za jakých se narodí. – Klíčem ke změně jste vy, rodiče.“