Internisté se pošesté sešli na konferenci v Ústí nad Labem

Internisté se pošesté sešli na konferenci v Ústí nad Labem
11 / 11 / 2017

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo regionální odbornou konferenci s názvem „6. Internistický den v Ústí nad Labem“. Setkání proběhlo v úterý 7. listopadu 2017 v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., a zúčastnilo se ho 130 lékařských specialistů.

 

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Interní lékařské obory vždy patřily k pilířům zdravotní péče v každé nemocnici a nejinak je tomu i v nemocnicích Krajské zdravotní. Děkuji za práci lékařům a všem internám. Jsem rád, že umožňují i touto formou předávat mnoho svých zkušeností. Věřím, že akce, na níž se setkávají nejen internisté, ale také lékaři dalších specializací, bude úspěšně pokračovat i v příštích letech.“

 

„Program konference i letos obohatily přednášky předních odborníků z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, a jeden blok byl zaměřen na kazuistiky. Velmi cennou součástí letošního 6. Internistického dne v Ústí nad Labem byla účast primářů a specialistů spolupracujících oborů. Velmi mě potěšil zájem o účast, koneckonců program nabídl nejen velmi kvalitní přednášky, ale jeho součástí byla také panelová diskuze, z níž vzešlo mnoho zajímavých podnětů pro naši práci do budoucna,“ zhodnotil letošní ročník MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem akce.

 

Interní oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, chorobami ledvin, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace. S nadregionální působností pracuje diabetologické centrum a také osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie. Oddělení úzce spolupracuje se všemi odděleními nemocnice, zvláště s kardiologickou klinikou, gastroenterologickým oddělením a s nefrologicko - dialyzačním oddělením. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.