Hodonín: Seminář lékařů nemocnice TGM Hodonín na téma gastroenterologie

13 / 04 / 2014

Česká lékářská komora Okresní sdružení lékařů Hodonín a Nemocnice TGM Hodonín Vás srdečně zvou na pracovní seminář lékařů Nemocnice TGM Hodonín, p. o., který se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 od 14 hod. na téma: „Gastroenterologie“.

 

Odborný program

1. Význam rifaximinu v gastroenterologii a hepatologii - MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D., vedoucí lékařka ambulantní složky, II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2. Infekce Clostridium difficile - MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D., odborný garant MUDr. Miluše Merlíčková, vedoucí lékařka Gastroenterologického pracoviště, Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

 

Zahájení ve 14 hod., ukončení v 16 hod. v jídelně Nemocnice Hodonín. Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.Pro lékaře NTGM Hodonín, p. o. bez odborné kvalifikace je účast povinná.

 

Těšíme se na Vaši účast prim. MUDr. Bohumil Holub, v. r. náměstek ředitelky pro zdravotní péči Nemocnice TGM Hodonín, p. o.Nemocnice Hodonín