Děčín: Konference přilákala na děčínský zámek zdravotníky internistických oborů

18 / 10 / 2016

Zámek Děčín hostil ve čtvrtek 13. října odbornou konferenci „4. Děčínský den komplexní interní péče“ pořádanou Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Akce se zúčastnilo na dvě stě zdravotníků z celé České republiky.

 

Záštitu nad odbornou konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Akci finančně podpořil Ústecký kraj a statutární město Děčín. „Jako primátorka města Děčín jsem ráda, že naše město opět po roce přivítalo další ročník konference internistů. Jde o tradiční akci s vzácnými hosty, které jsme letos uvítali novým zámeckým nádvořím. Jsme rovněž ráda, že tato konference je pro zdravotníky prestižní záležitostí a řada z nich si měla možnost prohlédnout naše město,“ uvedla primátorka statutárního města Děčín Mgr. Marie Blažková.

 

Odbornými garanty „4. Děčínského dne komplexní interní péče“ byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, zmocněná k zastupování primáře děčínského interního oddělení, a lékař MUDr. Antonín Novák. „Tématem letošní konference byl opět komplexní pohled na problematiku interního lékařství. Zabývali jsme se urgentní diagnostikou sonografií a echokardiografií na interním příjmu a na jednotkách intenzivní péče. Docentka Debora Karetová na kazuistikách přednesla současné možnosti léčby a diagnostiky tromboembolické nemoci. V akutní fázi této choroby stále zbytečně přicházíme o pacientky. Zmínil bych také nadčasovou přednášku profesora Jana Bultase z pražského Ústavu farmakologie věnovanou možnostem personalizované medicíny v budoucnosti, tedy léčby léky tzv. šité na míru podle genotypu pacienta. Jeden z bloků byl také věnován oborům interny podle subodborností, jako je nefrologie, diabetologie a gerontologie. Lékařka Soňa Vachtlová přednesla data z úspěšné práce Iktového centra neurologie děčínské nemocnice. Závěrečný blok mladých internistů byl zaměřen na rozbor spektra pacientů ošetřených na interním příjmu, laboratorní diagnostiku srdečního selhání a možnosti léčby na interní jednotce intenzivní péče, prezentované i zajímavými případy. V diskuzi vystoupili i odborníci z Ústeckého kraje. Vylosovaní z odborného kvizu obdrželi vína z vinařství Třebívlice,“ přiblížil průběh konference MUDr. Antonín Novák.