ČR se připojila k Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví

16 / 06 / 2015

V rámci česko-čínského summitu, který v těchto dnech probíhá v Praze, podepsal ministr zdravotnictví Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozvoje mezi Čínou a státy střední a východní Evropy. V oblasti zdravotnictví se jedná o historicky první dokument svého druhu.

 

„Podpisem této deklarace pokládáme základ všestranně přínosné budoucí spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve které se od sebe můžeme mnohé naučit. Přestože jsou naše systémy zdravotní péče značně odlišné, máme stejný cíl - poskytnout našim občanům tu nejlepší udržitelnou péči. V dnešní globálně propojení době však tohoto cíle nemůžeme dosáhnout osamoceni a tak tímto stvrzujeme naší vzájemnou spolupráci při jeho naplňování, “ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

Zúčastněné strany v deklaraci nejprve zdůraznily, že kooperace v oblasti zdravotnictví je významnou součástí prohlubující se spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední Evropy ve všech ostatních směrech. Vyzdvižen byl také přínos budoucí integrace západní a tradiční čínské medicíny a počítá se s předáváním zkušeností v těchto oblastech pomocí stáží zdravotnických pracovníků na obou stranách. Zmíněna byla také ekonomická stránka – následky finanční krize v roce 2008 nebyly ještě úplně eliminovány a tak je nutné podporovat zdravotnický systém ve všech zemích tak, aby zdravotní péče byla přístupná všem.

 

Účastníci neopomenuli ani onemocnění ebolou, které propuklo v roce 2014 v Západní Africe. Potvrdila se tak nutnost stálého rozvoje a zdokonalování stávajícího systému varování před infekčními onemocněními, které se mohou šířit za hranice. Povědomí ale musí být i o onemocněních neinfekčních. Zúčastněné strany vzaly též na vědomí Strategii tradiční medicíny WHO 2014-2023, cílem které je posílit povědomí o tradičních medicínách a jejich přínosech medicíně západní. Častější a užší by měly být také kontakty mezi zdravotnickými zařízeními v Číně a ve střední a východní Evropě a také komunikace a konzultace Číny se Světovou zdravotnickou organizací.

 

Účastníci se na závěr shodli, že spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je velmi důležitá. Vybudování vzájemných vztahů nepovede pouze ke zformování platformy pro výměnu názorů a zkušeností, ale přispěje také k širšímu rozvoji globální zdravotnické politiky. Zúčastněné strany se také shodly na pravidelných setkáváních, a to jak na úrovni zdravotnických pracovníků, tak na úrovni ministerské.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR