Čeští kardiologové se sešli v Ústí nad Labem potřinácté na tradiční konferenci

21 / 10 / 2016

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy ve čtvrtek 20. října 2016 "13. Ústecký kardiologický den" v prostorách Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Mezi tématy letošního ročníku tradiční konference bylo například srdeční selhávání z pohledu ESC doporučení, zkušenosti s bezelektrodovými stimulátory či novinky v léčbě rezistentní hypertenze. Účastníci konference měli možnost zhlédnout také dva přímé přenosy z katetrizačního sálu, konkrétně náhrady chlopní MitraClip a TAVI perkutánní cestou.

 

"Velmi mě těší, že Krajská zdravotní, konkrétně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, má takové špičkové pracoviště, jakým kardiologická klinika bezesporu je, a že na každoroční konferenci přijedou do metropole Ústeckého kraje odborníci z celé České republiky, ale i účastníci ze zahraničí. Chci proto znovu připomenout, že společně s vedením kliniky nyní jdeme za jasným cílem - získat pro obyvatele Ústeckého kraje komplexní kardiovaskulární centrum. Kardiologii chceme doplnit o kardiochirurgii, jelikož v Ústeckém kraji, respektive na severu Česka takové specializované pracoviště schází," řekl Ing. Petr Fiala.

 

Odborným garantem konference "13. Ústeckého kardiologického dne" byl přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI. "Jsem velice rád, že jsme mohli přiblížit naši práci díky přímým přenosům z katetrizačního sálu zákroky hned u dvou pacientů, jednak perkutánní léčbu nedomykavosti mitrální chlopně a pak také implantaci chlopně do aortální pozice. A vzápětí také prezentovat účastníkům konference dosavadní výsledky náhrady aortální chlopně metodou TAVI na naší klinice, stejně jako naše zkušenosti s perkutánní léčbou mitrální insuficience," uvedl profesor Pavel Červinka.

 

V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Vyčleněno bylo samostatné kardiologické oddělení v čele s primářem, současným přednostou, profesorem MUDr. Pavlem Červinkou. Úkolem nově vzniklého lékařského pracoviště bylo poskytnout obyvatelům celého Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. V roce 2007 byl oddělení udělen Ministerstvem zdravotnictví České republiky statut kardiologické kliniky. Následně se ústecká kardiologie stala součástí společných klinických pracovišť Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. Na ústecké kardiologii kromě léčby probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. Je zde realizována řada mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty.